Saldoandmike infosüsteem asub SIIN.
 

Saldoandmike andmed ei ole enne auditeerimist lõplikud. Neid ei saa käsitleda kui ettevõtte majandusaasta aruannet. Enne andmete kasutamist või avaldamist palume suhelda otse aruandekohustuslasega.

Saldoandmike infosüsteemis (Avalik teave) saab vaadata ja salvestada avaliku sektori üksuste finantsaruandeid ning samal aadressil sisestavad registreeritud kasutajad saldoandmikke, kui neil on selleks olemas vajalikud õigused. Kasutajaks saab registreerida ja andmeid muuta leheküljel Teata kasutajaandmete muutumisest.

Süsteemi tehnilised juhendid leiab leheküljelt Saldoandmiku tehnilised juhendid. Saldoandmike Infosüsteemi puudutavates infotehnoloogilistes küsimustes palume pöörduda: Marek Ilves 663 1827, marek.ilves@rtk.ee

Raamatupidamise Toimkonna koduleht asub aadressil https://www.rahandusministeerium.ee/et/easb Registrite ja Infosüsteemide keskuse koduleht asub aadressil https://ariregister.rik.ee