Finantsarvestuse teenus

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub finantsarvestuse teenust. Teenuseid osutatakse vastavalt iga ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.

21.12.2017