Justiitsministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Justiitsministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele finantsarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.