Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihanked

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) pakub riigihangete korraldamise teenust Justiitsministeeriumile ja kõikidele Justiitsministeeriumi valitsemisala asutustele. Teenust osutatakse vastavalt RTK ning Justiitsministeeriumi vahel kokkulepitud riigihangete korraldamise toimemudelile.