Keskkonnaministeeriumi valitsemisala riigihanked

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) pakub riigihangete korraldamise teenust Keskkonnaministeeriumile ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisala asutustele. Teenust osutatakse vastavalt RTK ning Keskkonnaministeeriumi vahel kokkulepitud riigihangete korraldamise toimemudelile.