Kultuuriministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Kultuuriministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele finantsarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.