Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele finantsarvestuse teenust. Teenust osutatakse vastavalt ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.