Rekvisiidid riigi kasuks välja mõistetud sundtäitmisele kuuluvate nõuete tasumiseks


Kohtute ja Prokuratuuri poolt välja mõistetud rahaliste kohustuste (sh solidaarsete kohustuste) olemasolu, suurust ja tasumise infot saate igal ajahetkel kontrollida Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas. Selleks tuleb teil e-keskkonda sisse logida ja valida menüüribalt „Nõuded ja kohustused“ ning sealt edasi „Arvestus“. 

 • Hüvitis konfiskeerimisele kuuluva vara katteks
 • Menetluskulude hüvitis (sh kohtulahendiga välja mõistetud menetluskulud ja sundraha)
 • Menetluslik trahv
 • Rahaline karistus karistusseadustiku alusel
 • Rahatrahv väärteomenetluse seadustiku alusel
 • Sundraha
 • Trahv kinnistusraamatuseaduse alusel
 • Trahv äriseadustiku alusel

 

Kohustusi saab mugavalt tasuda nii osaliselt kui ka täies ulatuses Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas, valides makseviisiks „Viitenumbriga nõude maksmine“. Selleks tuleb teil e-maksuamet/e-toll keskkonda sisse logida ja valida menüüribalt „Nõuded ja kohustused“ ning sealt edasi “Arvestus“.

Palun tutvuge e-maksuameti uue arvestuse e-teenuse rakenduse videojuhendiga siin. Juhend annab juhiseid nõuetest ja kohustustest ülevaate saamiseks ning kohustuste eest tasumiseks.

 

Nõuete tasumiseks märkige makse saaja: Maksu- ja Tolliamet

 • SEB Pank - a/a EE351010052031000004 (SWIFT: EEUHEE2X)
 • Swedbank - a/a EE522200221013264447 (SWIFT: HABAEE2X)
 • Luminor Bank - a/a EE401700017002872300 (SWIFT: NDEAEE2X)
 • LHV Pank  - a/a EE957700771001523585
  (SWIFT: LHVBEE22)

Viitenumber
Igale rahalisele kohustusele on tasumiseks omistatud unikaalne viitenumber. Ülekande tegemisel märkige maksekorraldusele viitenumbri lahtrisse kohustuse tasumiseks omistatud unikaalne viitenumber, mille leiate nõude tasumist kohustavast kohtulahendist, makseinfo lehelt või Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnast. Selleks tuleb teil e-keskkonda sisse logida ja valida menüüribalt „Nõuded ja kohustused“ ning sealt edasi „Nõuete otsing“. Eeltoodud lehelt saate kontrollida ka teiste Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas arvestust peetavate rahaliste kohustuste täitmist.

 • Võla tasumisel palume kindlasti märkida maksekorraldusele unikaalne viitenumber. Unikaalse viitenumbri mittemärkimisel ei saa teie võlgnevus tasutud. Kui võlga tasub Teie eest teine isik ning ei kasuta sealjuures maksmisel unikaalset viitenumbrit, siis  jääb makstud summa maksja Maksu- ja Tolliameti maksukohustuslase ettemaksukontole, juhul kui maksjal puuduvad Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas kohustused, mille tasumise tähtpäev on möödunud. Sellist makset ei ole Riigi Tugiteenuste Keskusel võimalik tuvastada ning õige kohustusega siduda. Maksukohustuslase ettemaksukontol olevale rahale rakenduvad Maksukorralduse seaduse § 105 sätestatud, nõuetega tasaarvestamise reeglid vt  „Nõuete tasaarveldamine MTA tagastusnõudega“. Seega võib juhtuda, et näiteks teise isiku eest tasutud rahatrahv võib ennast automaatselt tasaarvestada tasumise tähtaja saabumisel maksja enda Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas kajastuva kohustusega.
 • Maksu- ja Tolliameti arvelduskontodele tasutud summad/toimingud kajastuvad Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas. Makse staatuse selgitamiseks tuleb teil e-keskkonda sisse logida ja valida menüüribalt „Nõuded ja kohustused“ ning sealt „EM konto toimingute otsing“, ettemaksukonto liik „Maksukohustuslase ettemaksukonto“. Kui makse ei ole täitmisele kuuluva kohustusega seotud, tuleb makse sooritajal Riigi Tugiteenuste Keskust enne kohustuse täitmise tähtaja saabumist maksest teavitada e-posti aadressil: NAPtugi@rtk.ee  ning taotleda makse, õige kohustusega sidumist. 

 

 

 Telefon: 676 1320
NAPtugi@rtk.ee

Nõuete tasumiseks sisenege internetipanka:

  

 


Maksete laekumise kiirus


Pangasisese ülekande korral SEB Pangast, Swedbankist ja Luminor Bankist jõuab tööpäeval enne kl 20.00 tehtud makse Maksu- ja Tolliameti kontole üldjuhul samal päeval ning pärast kl 20.00 tehtud makse võib jõuda Maksu- ja Tolliameti kontole järgmisel tööpäeval. Kui maksate LHV Panga kaudu, siis laekub tööpäeval enne kl 16.30 tehtud makse Maksu- ja Tolliameti kontole samal päeval ning pärast kl 16.30 tehtud makse järgmisel tööpäeval.

 

15.07.2020