RTK arvestamisel olevad riiginõuded

Alates 01.01.2018 on Riigi Tugiteenuste Keskuse riiginõuete osakonna ülesandeks 

  • maareformi käigus erastatud maale seatud hüpoteegipidaja ülesannete täitmine; 
  • maa järelmaksunõuete haldus (nõuded ja nende tasumised, võlgnevused);
  • riigi maale seatud kasutusvalduse tasude arvestus ja 
  • riigi maale seatud hoonestusõiguse tasude nõuete arvestus.
  • eluruumidele seatud täielikult tasutud reaalkoormatiste kustutamine kinnistusraamatust.
Riiginõuete osakond teostab võlausaldaja õigusi Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu nõuetega seotud kohtu-, täite-, likvideerimis- ja pankrotimenetlustes.
15.07.2020