Võlgade haldus

Tähelepanu!

 

Alates 1.01.2020 on vastutavad isikud liikunud üle EMTA koosseisu. 

Sissenõudmise talituse kontaktid ja vastutusalad
 

Nimi/e-post Telefon Vastutusala
Elli Pozdnjakov 676 1324 Teenuste osakond, arvestuse talitus, teenusejuht
Tuuliki Lorvi 676 1317 Jurist
Jelena Vorobjova 676 1319 Harju Maakohtu, Pärnu Maakohtu Tallinna Ringkonnakohtu, Tallinna Halduskohtu,
Tartu Ringkonnakohtu, Tartu Halduskohtu laekumised e-riigikassast NAPi rahade ümberkandmine
Raili Rutens 676 1320 inventeerimine ja aruandlus
Katrin Siimsalu 676 1321 Tartu ja Viru Maakohtu, Tallinna ja Tartu Ringkonnakohtu,
Tallinna ja Tartu Halduskohtu ning Riigikohtu sundtäidetavate nõuete haldus
Tiina Voogla 676 1322 Pärnu Maakohtu ja Harju Maakohtu sundtäidetavate nõuete haldus
Sirle Luist 676 1318 õppelaenud
Kaire Kuningas 676 1323 Täitemenetluse aegne elatisabi
13.01.2020