Kohtute ja prokuratuuri nõuded

Tähelepanu! Alates 1.01 on teenus üle viidud Maksu-ja Tolliametisse!

 

Alates 1. juulist 2014. a toimub Eesti Vabariigi kasuks välja mõistetud rahaliste karistuste, trahvide, oportuniteedi ja menetluskulude (nõuded, mis on tekkinud peale 01.07.2014 kohtumenetlusse võetud asjades) haldamine maksukohustuslaste registris. Kohtulahendiga või Prokuratuuri määrusega välja mõistetud avalik õiguslike rahaliste nõuetega on võimalik tutvuda Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas. Selleks tuleb teil e-keskkonda sisse logida ja valida menüüribalt „Nõuded ja kohustused“ ning sealt edasi „Arvestus“. Unikaalse viitenumbriga kohustuse tasumisel valige makseviisiks „Viitenumbriga nõude maksmine“.

Palun tutvuge e-maksuameti uue arvestuse e-teenuse rakenduse videojuhendiga siin. Juhend annab juhiseid nõuetest ja kohustustest ülevaate saamiseks ning kohustuste eest tasumiseks.
 

Jõustunud kohtuotsust ja määrust on kohustatud täitma kõik isikud Eesti Vabariigi territooriumil. Jõustumata kohtulahendite ja määruste alusel kajastuvad nõuded ja kohustused Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas on informatiivsed.

Kõige lihtsam, kiirem ja odavam on kohustus tähtaegselt tasuda. Kohustus ei vähene ega kao iseenesest, vaid kohustuse täitmisega kaasnevad kulutused tihti kasvavad. Kohustusega kaasnevate probleemide ennetamisel või neile koheselt reageerimisel väldite lisakulutuste tekkimist. Kui kohustuste tasumisel on tekkinud ajutine raskus, siis võite taotleda ajatamist, mis tähendab kohustuste tasumist osade kaupa. Kui te võlga ei tasu ega ajata, siis edastab Riigi Tugiteenuste Keskuse riiginõuete osakond võla sissenõudmiseks kohtutäiturile. Võla kohtutäiturile edastamise korral lisanduvad võlasummale kohtutäituri tasu ja täitekulud, mis tuleb tasuda võlgnikul endal. Juhime tähelepanu, et kohtutäituri tasud ja täitekulud kuuluvad tasumisele ka juhul, kui kohustus on täidetud mittenõuete kohaselt. Seega on oluline veenduda, et maksekorralduse andmed (sh unikaalne viitenumber) oleksid õiged. Täpsema info leiate siit.

 

 

 Telefon: 676 1320
NAPtugi@rtk.ee

15.07.2020