Ilma viitenumbrita makse sooritamine

Võla tasumisel palume kindlasti märkida maksekorraldusele unikaalne viitenumber. Unikaalse viitenumbri mittemärkimisel ei saa teie võlgnevus tasutud. Kui võlga tasub Teie eest teine isik ning ei kasuta sealjuures maksmisel unikaalset viitenumbrit, siis  jääb makstud summa maksja Maksu- ja Tolliameti maksukohustuslase ettemaksukontole, juhul kui maksjal puuduvad Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas kohustused, mille tasumise tähtpäev on möödunud. Sellist makset ei ole maksuhalduril võimalik tuvastada ning õige kohustusega siduda. Maksukohustuslase ettemaksukontol olevale rahale rakenduvad Maksukorralduse seaduse § 105 sätestatud, nõuetega tasaarvestamise reeglid vt  „Nõuete tasaarveldamine MTA tagastusnõudega“. Seega võib juhtuda, et näiteks teise isiku eest tasutud rahatrahv võib ennast automaatselt tasaarvestada tasumise tähtaja saabumisel maksja enda Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas kajastuva kohustusega.

Maksu- ja Tolliameti arvelduskontodele tasutud summad/toimingud kajastuvad Maksu- ja Tolliameti e-keskkonnas. Makse staatuse selgitamiseks tuleb teil e-keskkonda sisse logida ja valida menüüribalt „Nõuded ja kohustused“ ning sealt „EM konto toimingute otsing“, ettemaksukonto liik „Maksukohustuslase ettemaksukonto“. Kui makse ei ole täitmisele kuuluva kohustusega seotud, tuleb makse sooritajal enne kohustuse täitmise tähtaja saabumist maksest teavitada e-posti aadressil: NAPtugi@rtk.ee ning taotleda makse õige kohustusega sidumist. 

 

15.07.2020