Nõuete tasaarveldamine MTA tagastusnõudega

Rahalised kohustused, mis kajastuvad Maksu ja Tolliameti e-keskkonnas ning tasutakse või tasaarvestatakse Maksu- ja Tolliamet tagastusnõudega kohustuste tekkimise järjekorras Maksukorralduse seaduse § 105 alusel täitmise tähtpäeva järgi. Ühe ja sama tähtpäevaga nõuete täitmisel võetakse aluseks järgmine järjestus: Maksukorralduse seaduse § 105 toodud järjestus. Kui kohtuotsus ei ole jõustunud või maksetähtpäev ei ole saabunud, siis nõuet automaatselt ei tasuta ega tasaarveldata tagastusnõudega.

30.10.2018