Välisriigis kohtuotsusega mõistetud kohustuste tunnustamine ja täitmine

Välisriigis väärteoasjas või kriminaalasjas kohtuotsusega mõistetud kohustuste tunnustamisele ja täitmisele kohaldatakse kriminaalmenetluse sätteid välisriigi kohtuotsuse tunnustamise ja täitmise kohta, arvestades karistusseadustikus sätestatud rahatrahvi ka rahalise karistuse asendamist, kui Eesti Vabariigi välislepingutes ja rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtetes ei ole ette nähtud teisiti. Välisriigis kohtuotsusega mõistetud rahalised kohustused ei kajastu Maksu ja Tolliameti e-keskkonnas.

 

Välisriigis kohtulahendiga välja mõistetud Eesti Vabariigis tunnustatud nõuete kohta saate täpsemat informatsiooni NAP tugi e-postil.

 Telefon: 676 1720
NAPtugi@rtk.ee

 

15.07.2020