Sa oled siin

Nõukoda

Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) tegevusvaldkonda kuuluvate teenuste osutamist koordineerib nõuandva õigusega alaline nõukoda.

Nõukoda koosneb esimehest ja liikmetest. Nõukoja esimees on Rahandusministeeriumi kantsler. Ülejäänud teenindatavate ministeeriumide kantslerid ja riigisekretär nimetavad nõukotta igaüks ühe liikme. Nõukoja koosseisu kinnitab valdkonna eest vastutav minister.

Nõukoja koosseis:

 • Rahandusministeeriumi kantsler (nõukoja esimees);
 • Justiitsministeeriumi kantsler;
 • Siseministeeriumi varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsler;
 • Maaeluministeeriumi halduse asekantsler;
 • Kultuuriministeeriumi kantsler;
 • Riigikantselei tugitegevuste juht;
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler;
 • Sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler;
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi planeerimise ja halduse asekantsler;
 • Välisministeeriumi haldusküsimuste asekantsler;
 • Keskkonnaministeeriumi kantsler;
 • Kaitseministeeriumi riigikaitse planeerimise osakonna juhataja.
 
Nõukoja ülesanne on teha ettepanekuid valdkonna eest vastutavale ministrile:
 • RTK põhimääruse, struktuuri ja töökorralduse kinnitamiseks või muutmiseks;
 • RTK arengukava kinnitamiseks või muutmiseks.

 

Nõukoja ülesanne on teha ettepanekuid Keskuse peadirektorile:

 • asutuse tegevuskava kinnitamiseks;
 • asutustele osutatavate teenuste kvaliteedi ja efektiivsuse parandamiseks;
 • spetsiifiliste arvestusvaldkondade erilahenduste väljatöötamiseks;
 • teenindamiseks kasutatava tarkvaraga seotud küsimuste lahendamiseks;
 • standardaruannete ja spetsiifiliste aruannete väljatöötamiseks;
 • RTK ja teenindatavate asutuste vahelise tööjaotuse parandamiseks.
02.03.2021