Sa oled siin

Organisatsioonist

Riigi Tugiteenuste Keskus (ametlik lühend RTK) on Rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus. RTK osutab tugiteenuste osutamise kokkuleppe sõlminud keskvalitsuse asutustele keskselt teenuseid, muuhulgas täidab Euroopa Liidu struktuurivahendite ja piiriüleste programmide korraldus- ja makseasutuse funktsiooni; Norra ja Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismide kontaktasutuse; ning õigusaktides määratud juhul ka rakendusüksuse  ülesandeid.

RTK pakutavate teenuste hulka kuulub: personali- ja palgaarvestus; personaliarendus; finantsarvestus; riigi raamatupidamise koondaruandluse koostamine; riigi nõuete haldamine; riigihangete korraldamine; toetuste kasutamise korraldamine.

Oma tegevuse parimaks korraldamiseks on keskuse ülesanneteks ka nimetatud valdkondade standardite väljatöötamine ja juurutamine ning ühtse majandusarvestuse tarkvara administreerimine, sisaldades finants- ja personaliarvestustarkvara SAP ERP, aruandluskeskkonna SAP BusinessObject ning Riigitöötaja Iseteenindusportaali arendust ja haldust. Vahendame kõigile riigiasutustele ka e-arvete menetluskeskkondade teenuseid.

13.01.2021