Rahandusministeeriumi valitsemisala riigihanked

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) pakub riigihangete korraldamise teenust Rahandusministeeriumile ja kõikidele Rahandusministeeriumi valitsemisala asutustele. Teenust osutatakse vastavalt RTK ning Rahandusministeeriumi vahel kokkulepitud riigihangete korraldamise toimemudelile.