Riigikantselei riigihanked

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) pakub riigihangete korraldamise teenust Riigikantseleile vastavalt poolte vahel kokkulepitud riigihangete korraldamise toimemudelile.

Riigikantselei riigihangete kohta leiate infot riigihangete registrist.