Sotsiaalministeeriumi valitsemisala riigihanked

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub riigihangete korraldamise teenust Sotsiaalministeeriumile ja järgmistele Sotsiaalministeeriumi valitsemisala asutustele: Terviseamet, Ravimiamet, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik ning Sotsiaalkindlustusamet. Teenust osutatakse vastavalt RTK ning Sotsiaalministeeriumi vahel kokkulepitud riigihangete korraldamise toimemudelile.

2017. aastal korraldab RTK asutuste riigihankeid vastavalt asutuses kinnitatud hankeplaanile.