Täitemenetlusaegne elatisabi

Alates 2017. aastast maksab Sotsiaalkindlustusamet täitemenetlusaegset elatisabi lapsele, kui elatist maksma kohustatud vanem seda ei tee, kuigi elatis on temalt kohtuotsusega välja mõistetud. Juhised elatisabi taotlemise kohta leiate Sotsiaalkindlustuse kodulehelt aadressil siit 

Täitemenetlusaegse elatisabi saaja kohtulahendist tulenev elatisnõue läheb riigile üle täitemenetlusaegse elatisabi määramisest väljamakstud täitemenetlusaegse elatisabi ulatuses. Elatisabi maksmine ei vabasta elatisvõlglast tema kohustusest, vaid riik nõuab vanemalt, kes oma lapsele elatise maksmata jätnud, võlgnevuse välja.

Võlgniku ja võlausaldaja vahelises vaidluses tehtud kohtulahend riigile üle läinud täitemenetlusaegse elatisnõude kohta kehtib ka riigi kohta. Riigil on talle üle läinud elatisnõude suhtes olemasolevast täitedokumendist tulenevad õigused. Riigile üle läinud täitemenetlusaegse elatisnõude sissenõudmist korraldab ja võlausaldaja õigusi teostab Riigi Tugiteenuste Keskus.

Elatisabi nõude täitmine käib ainult läbi kohtutäituri arvelduskonto. Küsimustes, mis puudutavad elatise maksmist, väljamakstud elatisabi suurust, võlgnevusi ja täitemenetlust, pöördu täitemenetlust läbiviiva kohtutäituri poole

Täiendavate küsimuste korral pöörduda riiginõuete osakonna raamatupidaja Kaire Kuningas’e poole e-posti aadressil: kaire.kuningas@rtk.ee või telefonil: 663 1802.