Teata kasutajaandmete muutumisest


Head saldoandmiku kasutajad.
 
Kui Te olete uus saldoandiku kasutaja või teie üksuses on vahetunud saldoandmiku kasutaja või on muutunud kontaktandmed (telefon või e-meil), siis palume Teil sellest meile koheselt teada anda täites alltoodud vorm. 
Selgituste lahtrisse palume lisada vabas vormis selgituse (nt eelmise kasutaja saldoandmike õiguste sulgemine või lisada uus kasutaja, aga kontaktisik jääb samaks või anda vaatleja õigused jne). Kontaktisiku muudatused (v.a isikukood) kajastuvad käesoleval kodulehel avaldatavas kontoplaanis , mida uuendatakse kord kuus ning saldoandmike infosüsteemis olevas kontoplaanis.