Riskijuhtimine ja järelevalve

Talituse ülesandeks on toetuste valdkonna riskide hindamise ja järelevalve süsteemi korraldamine tervikvaates. Teostame erinevaid kontrolle, analüüsime ilmevaid kitsaskohti, kavandame parendustegevusi, et tagada reeglite järgimine ning tegeleme rikkumiste menetlemise ja toetuse tagasinõuetega. 

 

Kontaktid

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Mairi Uusen talituse juhataja 663 1941 mairi.uusen@rtk.ee
Tiina Tamberg järelevalve ekspert 663 1865 tiina.tamberg@rtk.ee
Astrid Sepp järelevalve ekspert 663 1866 astrid.sepp@rtk.ee
Kaidi Hirv järelevalve ekspert 663 1867 kaidi.hirv@rtk.ee
Alar Toming järelevalve ekspert 663 1868 alar.toming@rtk.ee
Kristiina Piikov järelevalve ekspert (SFOS tagastused ja rikkumised) 663 1945 kristiina.piikov@rtk.ee
Kaidi Šatilov järelevalve ekspert (SFOS tagastused ja rikkumised) 663 2088 kaidi.satilov@rtk.ee
Anne-Ly Aalde järelevalve riskiekspert 663 1980 anne-ly.aalde@rtk.ee
Mehis Tamm järelevalve ekspert 663 2028 mehis.tamm@rtk.ee
Raili Kadak järelevalve ekspert 663 2032 raili.kadak@rtk.ee
Svetlana Zirnask järelevalve ekspert 663 2057 svetlana.zirnask@rtk.ee
Merike Kraam järelevalve ekspert 663 2027 merike.kraam@rtk.ee
Kersti Metsalo järelevalve ekspert 663 2026 kersti.metsalo@rtk.ee
Liivika Põder järelevalve ekspert 663 2025 liivika.poder@rtk.ee
Angeelika Põldaru järelevalve ekspert (lapsehoolduspuhkusel)   angeelika.poldaru@rtk.ee
19.08.2020