Teenuse disain

Aitame koostöös RTK teiste talituste ja ministeeriumitega leida parim viis, kuidas toetuste eesmärki kliendikeskselt ja kulutõhusalt saavutada:
  • Pakume rahastusallikast sõltumatult lahendusi toetuste rakendamiseks
  • Vastutame ärianalüüsi eest, et meie äriprotsessid oleks standardiseeritud ja optimaalsed, vajalikud andmed tarkadeks juhtimisotsusteks ja E-toetuste/SFOS infosüsteem ärivajadusele vastav
  • Koordineerime ja arendame toetuste valdkonna kliendi tagasiside süsteemi
  • Täidame Norra/Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismide riikliku kontaktasustuse rolli
  • Koordineerime aastaaruandeid Euroopa Komisjonile, korraldusasutuse juhendeid, SF tehnilist abi (sh üldist eelarvedistsipliini).
 

Kontakt

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Lona Pärtel talituse juhataja (meetmedisain) 663 1414 lona.partel@rtk.ee
Kadri Kalamees teenuse arendamise ekspert (kliendi tagasiside, tehniline abi) 663 1917 kadri.kalamees@rtk.ee
Laura Pikkoja teenuse arendamise ekspert (Norra/EMP) 663 1938 laura.pikkoja@rtk.ee
Anneliis Rätsep teenuse arendamise ekspert (juhendid, aruandlus, RA/RÜ tööprotseduuride kirjeldused) 663 1930 anneliis.ratsep@rtk.ee
Priit Vassiljev ärianalüütik (SFOS RÜ administraator) 663 2066 priit.vassiljev@rtk.ee
Taisi Valdlo ärianalüütik 663 1959 taisi.valdlo@rtk.ee
Margit Aus ärianalüütik 663 1937 margit.aus@rtk.ee
Peegi Kaibald ärianalüütik 663 1996 peegi.kaibald@rtk.ee
Kriste Letta ärianalüütik (SFOS RÜ administraator) 663 2005 kriste.letta@rtk.ee
Kerli Luts ärianalüütik (RTK menetlusprotsessi haldur) 663 1981 kerli.luts@rtk.ee
Karen Veidik ärianalüütik (lapsehoolduspuhkusel)   karen.veidik@rtk.ee
Triin Veideman ärianalüütik (lapsehoolduspuhkusel)   triin.veideman@rtk.ee
19.08.2020