Toetuste korraldamine

Toetuste korraldamise talitus vastutab, et erinevad toetused oleksid rakendatud õiguspäraselt, tõhusalt ja läbipaistvalt. Meie eesmärk on tagada, et rakendussüsteem vastaks Euroopa Liidu ja Eesti siseriiklikele reeglitele ning see oleks kasutajasõbralik nii toetuse taotlejale kui toetuse rakendajale. 
 
Selleks teeme järgmisi tegevusi:
  • Nõustame rakendussüsteemi asutusi nii õigusloomes kui ka õigusaktide rakendamisel 
  • Pakume abikõlblikkuse, riigiabi, maksete, rahastamisvahendite, riigihangete ja ehitusekpertiisi
  • Kontrollime toetustega seotud hankeid 
  • Töötame koostöös teiste asutustega välja lihtsustatud kulumeetodeid 
  • Osaleme infosüsteemide arendamises 
 

Kontaktid

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Kristi Sell talituse juhataja 663 1821 kristi.sell@rtk.ee
Marek Kübarsepp õiguse valdkonna juht 663 1934 marek.kybarsepp@rtk.ee
Marliis Elling jurist 663 1864 marliis.elling@rtk.ee
Margot Maisalu jurist 663 1913 margot.maisalu@rtk.ee
Ketlyn Pass jurist 663 1914 ketlyn.pass@rtk.ee
Piret Eelmets jurist 669 1946 piret.eelmets@rtk.ee
Kari Treial jurist 663 2063 kari.treial@rtk.ee
Kathy Tätte jurist 663 2029 kathy.tatte@rtk.ee
Kerli Brandt jurist 663 2030 kerli.brandt@rtk.ee
Kersti Kukk hangete valdkonna juht 663 1994 kersti.kukk@rtk.ee
Kristel Tšeresne hankeekspert 663 1891 kristel.tseresne@rtk.ee
Kaire Vain hankeekspert 663 1820 kaire.vain@rtk.ee
Sandra Toim hankeekspert 663 2062 sandra.toim@rtk.ee
Helen Allik hankeekspert 663 1906 helen.allik@rtk.ee
Tiina Kähara hankeekspert 663 2043 tiina.kahara@rtk.ee
Kaidi Kerner hankeekspert 663 2008 kaidi.kerner@rtk.ee
Anneli Kimmel hankeekspert 663 1963 anneli.kimmel@rtk.ee
Aveliin Sule abikõlblikkuse ja lihtsustamise ekspert 663 1818 aveliin.sule@rtk.ee
Tarmo Poks ehitusekspert 663 1889 tarmo.poks@rtk.ee
Merje Rahn toetuste andmise ja riigiabi ekspert  663 1954 merje.rahn@rtk.ee
Piret Palts teenistussuhe peatatud    
Kärt Kraaving maksete ekspert 663 1935 kart.kraaving@rtk.ee
26.08.2020