Rahastamisvahendid

Riigi Tugiteenuste Keskus vahendab rakendusüksusena kaht lepingut:
 

 1. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja SA KredExi vaheline leping, millega antakse väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) välja laene ja käendusi;
 2. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA KredExi ja Euroopa Investerimispanga rakendusskeem fondifond Estfundmillega Eesti VKE-dele võimaldatakse nende (algstaadiumis) äriideedesse investeerimiseks riskifinantseerimisvõimalusi.
 • Rahastamisvahendite eesmärk: Ettevõtjatele on kättesaadav traditsiooniliste äriprojektide finantseerimiseks vajalik kapital, et tõsta nende üldist konkurentsivõimet (sh suurendada ekspordivõimekust) ning ettevõtjatele on kättesaadav ka kõrgema riskiga ambitsioonikate äriprojektide finantseerimiseks mõeldud riskikapital, et toetada nende kiiret kasvu ja jätkusuutlikkust
 • Meetme tegevused: Investeeringuid rahastamisvahendisse viiakse ellu ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetses suunas nr 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ investeerimiseks kavandatud prioriteedi “VKE-de kasvupotentsiaali toetamine piirkondlikel, riiklikel ja rahvusvahelistel turgudel ja innovatsiooniprotsessides osalemise toetamine“ raames. Rahastamisvahendit rakendatakse meetme 5.2 “Kapitali- ja krediidikindlustuse kättesaadavuse parandamine“ tegevuse 5.2.1“ Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine“ all. ​

Meetme tegevus 5.2.1“ Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine“

 • Rakendusskeem: rahastamisvahendi rakendamise lepingu alusel
  • Rakendusasutus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  • Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus
  • Rahastamisvahendi elluviija: Sihtasutus KredEx
 • Sihtgrupp: väike- ja keskmise suurusega ettevõtted 
 • Eelarve: 69 500 000 eurot. Eelarve tuleb täies mahus Euroopa Regionaalarengu Fondist. 
 • Toetatud laenud ja käendused:
  • stardilaenud/stardilaenu käendused
  • laenukäendused
  • kapitalilaenud
  • ekspordilaenud
  • tehnoloogialaenud
  • tööstuslaenud

NB! Neid laene ja käendusi pakub KredEx, aga taotlemine käib läbi panga. 

Meetme tegevus 5.2 “Kapitali- ja krediidikindlustuse kättesaadavuse parandamine": Rakendusskeem Fondifond


Euroopa Investeerimisfond (EIF), KredEx ning Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) lõid riskikapitali fondifondi EstFund. EstFundi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava 2014–2020 fondidest 48 miljoni euroga ja EIF investeerib 12 miljonit eurot enda poolt hallatavat kapitali. Kokku investeeritakse EstFundist 60 miljonit eurot, millele lisandub erainvestorite panusena ligi 40 miljonit eurot.

See leping on uuenduslik kahel põhjusel: tegu on esimese korraga, kui EFSI (the European Fund for Strategic Investments) ühendatakse ESI (the European Fund for Strategic Investments) vahenditega ning EstFund on nii-öelda fondifond. 

Investeeringuid ettevõtetesse tehakse konkursi käigus välja valitud riski- ja erakapitalifondide kaudu:

 • Tera Ventures Fund II keskendub riskikapitaliinvesteeringutele uuenduslikesse varajase arengufaasi ettevõtetesse.

 • Equity United PE I pakub laienemiskapitali suure kasvupotentsiaaliga ettevõtetele, mille eesmärk on suurendada oma tootevalikut või siseneda uutele turgudele. Enne ettevõtetesse investeerimisega alustamist kaasavad fondivalitsejad lisakapitali ka erainvestoritelt. 

 • United Angels Co-Investment Fund I investeerib aktiivselt koos erainvestoritega varajases arengufaasis Eesti ettevõtetesse

 

Kontakt

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Carmen Kressa Teenuse koordinaator 663 2061 carmen.kressa@rtk.ee

 

27.08.2020