Tööelu ja hoolekanne

RTK toetab tööturuteenuste osutamist. Toetusi jagatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest. 

Tööturuteenused

Taotlemine:  Avatud 

Sihtgrupp: mittetöötavad ja mitteõppivad isikud
Toetuse andmise eesmärk on soodustada väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade tööle asumist ja tööturul püsimist. Toetatakse teenuste osutamist lähtuvalt sihtrühma tööle asumise takistustest. Toetuse andmise tulemusel on kuue kuu jooksul peale projektis osalemist tööle rakendunud vähemalt 30% projektis osalenutest.
Lisainfo taotlejale leiab siit.
Vormid ja juhendid toetuse saajale leiab siit. 

Hoolekanne

Taotlemine: Avatud

Sihtgrupp: eakad ja erivajadustega inimesed ja nende pereliikmed ning toimetulekuraskustes inimesed
Toetuse andmise eesmärk on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.
Lisainfo taotlejale leiab siit.
Vormid ja juhendid toetuse saajale leiab siit. 

Uudsed lahendused sotsiaalvaldkonnas / väiketoetus

Taotlemine:  Suletud 

Sihtgrupp: eakad, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimesed ning nende pereliikmed
Toetusmeetme eesmärk on toetada uudsete teenuste ja toodete arendamist ja testimist sotsiaalvaldkonnas. Tegevuste sihtrühmaks on erivajadusega, hoolduskoormusega ja hooldusvajadusega inimesed. Väiketoetus on suunatud esmase idee edasiarendamisele või põhitoetuse taotluste ettevalmistamisele.
Lisainfo taotlejale leiab siit.
Vormid ja juhendid toetuse saajale leiab siit. 

Uudsed lahendused sotsiaalvaldkonnas / põhitoetus

Taotlemine:  Suletud 

Sihtgrupp: eakad, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimesed ning nende pereliikmed
Toetuse andmise eesmärk: 
1) Inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule suundumise või tööturul jätkamise toetamine.
2) Erivajadusega inimese toimetuleku toetamine tööturule suundumisel või tööturul jätkamise võimekuse suurendamine.
Lisainfo taotlejale leiab siit.
Vormid ja juhendid toetuse saajale leiab siit. 

Lapsehoiukohtade loomine

Taotlemine:  Suletud 

Sihtgrupp: lapsevanemad
Toetust anti projektile, mille tegevustega luuakse uus lapsehoiukoht või uus eriilmeline lapsehoiukoht 0–7-aastasele lapsele ning projekti raames loodud kohal osutatakse lapsehoiuteenust või antakse alusharidust.
Vormid ja juhendid toetuse saajale leiab siit. 
 

 Kontakt

 

Nimi Ametinimetus Telefoninumber E-posti aadress
Ülle Luide Talituse juhataja 663 2015 ylle.luide@rtk.ee
Riina Penu Teenusekoordinaator 663 2016 riina.penu@rtk.ee
Ene Tilk Projektikoordinaator 663 2022 ene.tilk@rtk.ee
Ivi Liivoja Projektikoordinaator 663 2023 ivi.liivoja@rtk.ee
Hele Keller Projektikoordinaator 663 2020 hele.keller@rtk.ee
Heli Leis Projektikoordinaator 663 2021 heli.leis@rtk.ee
Helmi Tampere Projektikoordinaator 663 2017 helmi.tampere@rtk.ee
Kaja Toom Projektikoordinaator 663 2018 kaja.toom@rtk.ee
Pille Lugna Projektikoordinaator 663 2019 pille.lugna@rtk.ee

 

17.02.2021