Sa oled siin

Uudised

31.03.2021

TTJA transpordi toetusteenused liidetakse 1. aprillil Riigi Tugiteenuste Keskusega

Alates 1. aprillist liidetakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve (TTJA) transporditoetuste valdkonna ülesanded Riigi Tugiteenuste Keskusega (RTK). Muudatus on osa riigireformi elluviimise kavast, mis näeb ette üleminekut ühtsele toetuste rakendusteenusele, eesmärgiga muuta riigivalitsemist...
30.03.2021

Kagu-Eesti väikeettevõtted saavad arendustegevuseks toetust taotleda

Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avavad 1. aprillil taotlusvooru, millest saavad toetust taotleda Valga, Võru ja Põlva maakonnas tegutsevad väikeettevõtjad oma tegevuse edasiarendamiseks. Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on toetus oluline selleks, et anda tõuge...
22.03.2021

Riik toetab kõrg- ja kutsekoolide praktikasüsteemide arendust 1,2 miljoni euroga

Haridus- ja Teadusministeerium ning Riigi Tugiteenuste Keskus otsustasid toetada 24 projekti, mille abil saavad kõrg- ja kutsekoolid erinevates Eesti paikades arendada oma praktikasüsteeme. Projektide vahel jagatakse ligi 1,2 miljonit eurot nii Euroopa Sotsiaalfondi kui riikliku kaasfinantseeringu...
19.03.2021

Riik muudab 9 miljoni euro eest valitsushooneid energiatõhusaks

Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avasid taotlusvooru, mille toel saab keskvalitsuse hooneid energiatõhusamaks ümber ehitada või rajada seniste hoonete asemele liginullenergiahooneid. Taotlusvooru maht on ligi 9,3 miljonit eurot, RTK ootab taotlusi kuni 20. maini 2021....
08.03.2021

Euroopa Komisjon esitles reformide ettevalmistamise rahastu uut tööprogrammi

Euroopa Komisjon viis 2. märtsil läbi pressikonverentsi, milles esitleti reformide ettevalmistamise rahastu TSI (Technical Support Instrument) uut kinnitatud tööprogrammi. TSI on Euroopa Komisjoni peamine reformide rahastusvahend Euroopa Liidus. Komisjon kiitis kõigis 27 liikmesriigis heaks 226...
19.02.2021

Saldoandmike infosüsteem uuenes

RTK käivitas uue saldoandmike infosüsteemi 17. veebruaril aadressil saldo.rtk.ee. Viisteist aastat kasutusel olnud SALDO platvorm on nüüdsest kasutajasõbralikum, selle hooldamine on efektiivsem ning kogutav andmestik muudab riigi tegevuse läbipaistvamaks. Uue saldoandmike süsteemiga kogutakse...
15.02.2021

Riik otsib partnereid nutikate lahenduste kasutuselevõtuks noorsootöös

Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) ning Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) otsivad partnereid, kes looksid kohalikele omavalitsustele nutikaid noorsootöö lahendusi. Projektitaotlusi saab RTK-le esitada alates 15. veebruarist kuni 15. aprillini 2021. Noortepoliitika asekantsleri Kristi Vinter-...
08.02.2021

Riigi toel kohandati möödunud aastal 550 puuetega inimese kodu

Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK), sotsiaalministeeriumi ja kohalike omavalitsuse koostööl rahastati 2020. aastal 550 puudega inimese kodu kohandamist, mis võimaldab neil kodus iseseisvamalt toime tulla. Alates 2018. aastast on toetatud 9,1 miljoni euroga 2300 inimese kodu kohandamist. RTK ja...
01.02.2021

Maapered saavad tänasest taotleda toetust oma elutingimuste parandamiseks

Riigi Tugiteenuste Keskus ja Rahandusministeerium koostöös kohalike omavalitsustega avasid 1. veebruaril hajaasustuse programmi taotlusvooru, millest maapiirkondades elavad pered saavad abi taotleda veevärgi, kanalisatsiooni,  juurdepääsuteede või autonoomse elektrisüsteemi rajamiseks....
27.01.2021

Riik otsib partnereid koduvigastuste ennetamise metoodika ja imikute koduvisiitide programmi loomiseks

Riigi Tugiteenuste Keskus ja sotsiaalministeerium avavad taotlusvooru, milles juriidilised isikud ja valitsusvälised organisatsioonid saavad taotleda toetust, et luua koduvisiidi programm imikute ja väikelastega perede toetamiseks ning arendada riskihindamise metoodika ja töövahend kodukeskkonnas...

Lehed