Sa oled siin

TTJA transpordi toetusteenused liidetakse 1. aprillil Riigi Tugiteenuste Keskusega

31 märts 2021

Alates 1. aprillist liidetakse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve (TTJA) transporditoetuste valdkonna ülesanded Riigi Tugiteenuste Keskusega (RTK). Muudatus on osa riigireformi elluviimise kavast, mis näeb ette üleminekut ühtsele toetuste rakendusteenusele, eesmärgiga muuta riigivalitsemist tõhusamaks, vähendada dubleerimist, hoida kokku kuludes ning samaaegselt tõsta tugiteenuste kvaliteeti. Riigi Tugiteenuste Keskusega liitub TTJA-st viis ametikohta ning üle tuuakse rakendamiseks Euroopa Liidu struktuurivahendeid summas 469 miljonit eurot.

Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektori asetäitja Martin Karro sõnul on TTJA toetuste liitmine RTK-sse osa suurest plaanist vähendada toetuste valdkonna keerukust ja ülalpidamiskulusid. „Mida vähem on toetuste rakendussüsteem killustatud, seda kiirem ja soodsam on toetusrahade kasutuselevõtt ning suurem struktuuritoetuste positiivne mõju Eestile,“ selgitas Karro. „See muudab ka taotleja elu lihtsamaks – ta saab kõik vajalikud toetused ühest asutusest ühiste reeglite alusel,“ lisas ta.

„Seni kehtinud rakendussüsteemis on TTJA transporditoetuste rakendamisega tublisti hakkama saanud. Taristuprojektid on edenenud kenasti ja RTK-l on hea meel, et meiega liituvad professionaalsed kolleegid,“ hindas Karro TTJA töötajaid kõrgelt.  

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori Kaur Kajaku hinnangul on teenuste üleviimine toimunud tõrgeteta. „Riigireformi läbiviimine on õige samm riigi poolt pakutavate teenuste kaasajastamiseks. Meie inimesed on teinud oma tööd hästi ja koostöö toetuse saajatega on olnud aastate jooksul suurepärane. Riigi Tugiteenuste Keskusega liidetakse hästi hallatud teenused ja tänu sellele on ka teenuste üleandmine toimunud sujuvalt,“ rääkis Kajak.

Teenuste üleviimine puudutab eelkõige struktuuritoetuseid transpordiprojektidele, mida on rahastatud Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Toetusteenuse liitmine RTK-ga ei põhjusta TTJA seniste klientide töösse tõrkeid. Kõige suurem muudatus toetuse saajale seisneb selles, et alates 1. aprillist hakkab suhtlus teenusepakkuja ja kliendi vahel toimuma ainult ühes kanalis – e-toetuse keskkonnas.

Strateegilise otsuse Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ameti toetuste rakendusüksuse ülesannete liitmise kohta Riigi Tugiteenuste Keskusega tegi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.  Otsuse elluviimine tähendab, et alates 1. aprillist rakendab RTK kokku 2,4 miljardit eurot EL struktuurivahendeid ehk 67% kõikidest struktuurivahenditest Eestis. Selle aasta 1. juunil liidetakse RTK-ga ka Riigi Infosüsteemi Ameti toetusteenuste rakendamine.