Välisministeeriumi valitsemisala

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub Välisministeeriumile ning selle valitsemisala asutustele finantsarvestuse teenust. Teenuseid osutatakse vastavalt iga ministeeriumi ja keskuse vahel sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkuleppele.