Abimaterjalid, juhendid ja vormid

Projekti taotlejale ja toetuse saajale on koostatud mitmeid erinevaid abi- ja juhendmaterjale. Käesolevale lehele on erinevate alateemade kaupa koondatud projektitaotluse kirjutamiseks ning projekti elluviimiseks vajalikud juhendmaterjalid, vormid ja muud viited.

Periood 2021-2027

1 | 1

Periood 2014-2020

1 | 1

Teavitusjuhendid ja tähistamise kord
 

Täpsem info, juhendmaterjalid ning kasulikud viited on koondatud lehele:
https://www.rtk.ee/toetusfondid-ja-programmid/euroopa-liidu-valisvahendid/logod-ja-sumboolika

Hanked ja eelnõustamine

Riigihangete seaduse järgmimisest ja eelnõustamisest täpsemalt. 

Videoloengud: Riigihangete ABC 

Videoloengud sobivad projektijuhtidele ja teistele spetsialistidele, kes igapäevaselt riigihangetega kokku ei puutu, kuid vajaksid valdkonnaga seonduvaid üldteadmisi. Loengute eesmärk on aidata sellistel spetsialistidel orienteeruda riigihangetega seotud terminoloogias ja üldprintsiipides.

1 | 1

Õppevideo piiravatest hanketingimustest 

Õppevideo keskendub diskrimineerivatele ja piiravatele tingimustele, mis on riigihangete seaduse alusel keelatud ning mille tuvastamise korral võidakse rakendada ka finantskorrektsioone määras 5-25%. Õppevideo eesmärgiks on teadvustada toetuse saajaid diskrimineerivate tingimuste tunnustest ja esitada teile soovitusi õiguspäraste tingimuste sõnastamiseks.

 Õppevideo slaidimaterjal piiravatest hanketingimustest on allalaetav siit.

1 | 1

Muud hankelepingutega seotud juhised toetuse saajale

1 | 1

E-toetuste keskkonna abimaterjalid 

E-toetuste keskkond on toetuse saaja töölaud ja abimees. Selleks, et keskkonna kasutamine mugavam oleks, on valminud üldine keskkonda tutvutav video. Videos tutvustatakse, kuidas leida projekti andmeid ja milliseid dokumente saab keskkonnas täita ning esitada.

Lisaks on koostatud 6 juhendit toetuse väljamakse taotlemise vormi täitmise kohta. Esimeses juhendis on ülevaade moodulist. Teised juhendid annavad suunised, kuidas erinevate toetuse maksmisviiside (tegelike kulude alusel, standardiseeritud ühikuhind, kindlasummaline makse jt) korral andmeid sisestada. 

1 | 1

Horisontaalsed põhimõtted

1 | 1

Keskkonnanõuded


Täpsem info, juhendmaterjalid ning kasulikud viited on koondatud lehele:
https://www.rtk.ee/toetuste-taotlemine-ja-korraldamine/taotlejale-ja-toetuse-saajale/keskkonnanouded

1 | 1

Viimati uuendatud 31.10.2023