Koolituste kataloog

Riigi keskse personaliarenduse talituse kaudu on võimalik tellida tasulisi koolitus- ning arendustegevuste programme. Meie tooteportfellist leiab laia valiku teemasid (riigivalitsemise baaspädevustest juhtimiskvaliteedi edendamiseni) ning usaldusväärsete koostööpartnerite poolt pakutud kogemustega koolitajaid.

Miks tellida meie kaudu?

 • Kõik programmid on valminud rätseplahendusena riigiasutuste arenguvajadusi ja väljakutseid arvestades;
 • Praktiline väärtus: programmid toetavad eesmärgiks seatud õpiväljundite saavutamist läbi metoodilise ülesehituse ning kaasaegse õpifilosoofia;
 • Kvaliteedikindlus: RTK seirab ja seisab hea koolitus-ning arendustegevuste kvaliteedi eest;
 • Terviklik teenus ilma hanketa (st RTK on hanke juba teinud): RTK korraldab lisaks sisulisele tellimusele ka sündmushalduse (st sündmuse loomine, osalejate kinnitamine, materjalide kättesaadavaks tegemine ja vajadusel iseseisvate tööde instruktsioonidega toetamine, tagasiside kogumine ning kui asjakohane siis ka kalendrikutsete saatmine, osaluste SAP-i saatmine jne).
 • Paindlikkus: võimalus tellida nii virtuaal-kui ka lähiõppe formaati, koos toitlustuse ja ruumidega, või ilma (sõltuvalt programmist). Mõnel juhul saab valida koolitajat või ka koolituse pikkust (1 vs 2 päeva) jne.

Kes saavad teenust tellida?

 • Kõik riigi- ja KOV asutused eraldiseisvalt grupipõhiseid tellimusi;
 • Riigi- ja KOV asutused ühiselt grupipõhiseid tellimusi (nt 20 inimesega grupis Kaitseministeerium 5 kohta; Siseministeerium 7 kohta, Sotsiaalkindlustusamet 7 kohta ja Saue vald 1 koht).

Tutvu alloleva koolituste kataloogiga ning küsi infot juurde kataloogis märgitud kontaktidelt. 

Kliendi kogemus tasuliste koolitus- ja arendustegevuste programmidega

Miks ning milliseid tasulisi koolitusi olete viiamse aasta jooksul RTK kaudu tellinud?

 • Coachiv juhtimine aprillis 2022
 • Edasi- ja tagasiside andmine (Virtuaalkoolitus Zoomis) aprillis 2022
 • Stressijuhtimine (Virtuaalkoolitus Zoomis) mais 2022
 • Konfliktijuhtimine mais 2022
 • Innovatsioon avalikus sektoris juunis 2022
 • Kriisijuhtimine juunis 2022
 • äsja tellisimeJuhtimise ABC koolituse, mis toimus märtsis 2023

Kuidas olete teenusega rahule jäänud?

Läbi RTK ei ole vaja läbida hangete protsessi ja tegelikkuses leiutada jalgratast seal, kus see on juba tehtud
Tagasiside RTK koolituste sisule on samuti väga hea.

Milliseid tasuliste programmide tellimusi veel plaanite teha?

Selle aasta koolitus- ja arendustegevuste fookus on juhtide võimestamine, seega oleme kindlasti ootel ja valmis startima täisgruppidega RTK poolt pakutavate juhtide valikmoodulite projekti raames. Selle aasta eesmärk on igasse moodulisse tellida üks grupp jagatuna aasta peale (lisaks Juhtimise ABCle).  Lisaks alustame SOM valitsemisalale keskastmejuhtide järelkasvuprogrammi (KESTA) tellimisega RTK kaudu.

Viimati uuendatud 21.04.2023