Struktuuritoetuste kasutamisel avastatud rikkumised

Euroopa Liidu struktuuritoetusi reguleerivatest õigusaktidest tulenevalt on toetusi jagavatel rakendusüksustel kohustus teostada toetuse saaja üle järelevalvet ning teavitada registri vahendusel toetuse kasutamisel toimunud rikkumistest, rikkumise või süüteo kahtlustest.

Arvestust struktuuritoetuse kasutamisel avastatud rikkumiste üle peab ja avalikkust teavitab Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste arendamise osakond.

Euroopa Pettustevastasele Ametile (European Anti-Fraud Office ehk OLAF) edastatakse rikkumiste teavet kvartalile järgneval teisel kuul vastavalt Euroopa Komisjoni määruste sätetele.

  • OLAF-ile edastatakse rikkumised, rikkumise ja pettuse kahtlused, kui rikkumisega seotud toetuse summa on 10 000 eurot ja rohkem.
  • Siseriiklik teavitamise piirmäär on seatud madalam, et koguda rohkem andmeid rikkumiste tüüpide ja lahenduskäikude kohta, teha analüüse ning nende põhjal tegutseda tõhusamalt rikkumiste ennetamisel.

Toetuste kasutamisel avastatud rikkumised aastate kaupa

Viimati uuendatud 26.09.2023