Tule meile tööle

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub riigiasutustele olulisi tugiteenuseid. Riigi roll on olla kodanikule võimalikult säästlik, efektiivne ja kasulik ning seetõttu otsime parimaid lahendusi nende eesmärkide ellu viimiseks.

Tööpakkumised

Värsked tööpakkumised leiad Rahandusministeeriumi Avalike Konkursside lehelt või CV-Online keskkonnast. 

OTSI tööpakkumisi

Kandideeri

Projektikoordinaator; tähtaeg 05.12.2023;

Hankeekspert; tähtaeg 10.12.2023.

Vaata, mida RTK töötajad organisatsioonist ja oma tööst räägivad:

RTKs töötamise eelised

Meil on võimalik osaliselt või täisajaga töötada kodukontoris. Lisaks on töötajate heaoluks nii tervise eest hoolitsemiseks kui eraeluliste kohustuste täitmiseks õigus puududa töölt koos palga säilitamisega loetletud puhkudel: 

 • Tööaja ja töökoha paindlikus (kodukontor);
 • 35 päeva puhkust;
 • 3 päeva tervise edendamiseks;
 • 3 päeva lähedase surma puhul;
 • 3 päeva abiellumise puhul;
 • 1 päev perekonnas aset leidnud õnnetusjuhtumi puhul;
 • 1 päev I-IV klassi õpilase vanemal kooliaasta alguse puhul;
 • 1 päev enda või lähedase kooli lõpetamise puhul;
 • 1 päev lapse lasteaia või huvihariduskooli lõpetamise puhul;
 • 1 päev isiklikuks arenguks kvartalis;
 • 2. ja 3. päev haigushüvitis 70%;
 • 75 eurot kvartalis tervist edendavateks tegevusteks Stebby  keskkonna kaudu;
 • osavõtumaksude hüvitamist meeskondliku osalemise korral spordiüritustel;
 • tasuta ruumide kasutamist töövõimet parandavate tegevuste läbiviimiseks;
 • prillide ostmise kompensatsioon 100 eurot aastas;
 • kord kvartalis üldharivatel teemadel loeng;
 • ühisüritused ja tähtpäevade tähistamine;
 • aastas korra tulemustasu vastavalt töötulemustele.

Kokku saame siit - õnneliku ja rahuloleva töötaja!


Praktika 

Hetkel ei ole meil praktikakohti. 

Kui õpid RTK tegevusvaldkondadega seotud eriala, tunned huvi meie tegevuse ja ülesannete vastu ning oled kohusetundlik ja nutikas, siis tule praktikale. 
Pakume sulle praktikakogemust avalikus sektoris ja võimalust lihvida koolis kogutud teadmisi ja oskusi reaalses töökeskkonnas.

Riigi Tugiteenuste Keskusesesse praktikale kandideerimiseks tuleb sul täita praktikakoha taotlemise vorm
 

 • Vastame praktikasoovile kahe nädala jooksul.                                             
 • Praktika sooritamine sõltub võimalike juhendajate ajaressursist
 • ning sellest, kas praktika eesmärk läheb kokku RTK tegevusvaldkondadega.
 • Praktika on tasustamata.
 • Võtame praktikataotlusi vastu aastaringselt.

Vastuse anname praktikale tulemise võimaluse kohta kahe nädala jooksul.

Täiendavate küsimuste korral võta ühendust: Reelika Palu, reelika.palu@rtk.ee või tel 6638 237.


RTK tööandjana

Riigi Tugiteenuste Keskus on kompetentsikeskuseks mitmete tugiteenuste osutamisel ja toetuste administreerimisel avalikus sektoris, meil töötavad oma valdkonna parimad spetsialistid, kes on oma teadmiste poolest kõrgelt hinnatud.

 • Oleme aktiivsed töökohtade regioonidesse viijad ning ligikaudu pooled töökohtadest paiknevad väljapool Tallinna. Kui töökorraldus ja kohutused võimaldavad, eelistame värbamisel pakkuda töötamise võimalust üle Eesti.
 • Oleme edukad kaugtöö rakendajad. Enamik meie tiime on hajusmeeskonnad, kus töötajad paiknevad erinevates linnades või teevad oma tööd nii ajutiselt kui püsivalt kodutööna. Umbes 33% inimestest on 2023. aasta alguse seisuga püsivalt kodukontoris tööl. Oleme loonud kõik tingimused selleks, et töötajad, kelle töö iseloom võimaldab, saavad valida endale töö tegemiseks kõige sobilikuma koha. Kohapaindliku organisatsioonina omistati meile Targa Töö Ühingu, Elisa ja Eesti Personalijuhtimise Ühingu PARE poolt  Kaugtöö tegija märgis.
 • Meil on traditsiooniks tähistada ühiselt RTK sünnipäeva, vabariigi aastapäeva, vastlaid ja jõule. Me saame kogu organisatsiooniga kokku kaks korda aastas: talvel toimuval aastaseminaril vaatame tagasi tehtule ja seame uusi sihte ning suveseminaril harjutame meeskonnatööd.
 • Paremaks töö ja isikliku elu ühildamiseks võimaldame lisaks kaugtöö tegemise võimalusele ning paindlikule tööajale ka vabu päevi teatud isikliku elu sündmuste puhul ning kolme tervise ja töövõime taastamise päeva aastas. Lisaks maksame hüvitist teise ja kolmanda haiguspäeva eest.
 • Hindame oma töötajate arengut ja töötulemusi, mis saavutatakse väärtusi järgides. Räägime neist arenguvestlustel ja tulemusvestlusel ning tunnustame töötajaid heade tulemuste eest. Võimaldame töötajale ühe enesearengupäeva kvartalis.
 • Väärtused, mida järgmine oma töös ja tähtsaks peame, oleme üheskoos oma töötajatega kokku leppinud. Tunnustame oma töötajaid aastaseminaril väärtuspõhiste kategooriate alusel.
 • Meie töötajad panustavad organisatsiooni arendamisse osaledes CAF meetodi alusel läbiviidavas organisatsiooni enesehindamises. Analüüsides süsteemselt läbi organisatsiooni erinevad tahud, selguvad kitsaskohad ja töötajate initsiatiivist sünnivad ka lahendused. 2019. a lõime kaasa Rahandusministeeriumi eestvedamisel läbi viidud CAF kogemusvahetuse projektis, kaasates organisatsiooni hindamisse ka väliseid eksperte.
 • Meie töötajad hindavad oma organisatsiooni regulaarselt, andes tagasisidet oma rahulolu kohta organisatsiooni, töö ja teiste oluliste teemade osas. 2021. a läbi viidud rahulolu-uuringus osales 93% töötajatest ning neist 95% on valmis RTK-d soovitama tööandjana.
 • Paneme suurt rõhku töötajate arendamisele ja koolitustele. 2021. aastal läbis 88% RTK töötajatest koolitusi vähemalt 16 tundi. Meie juhid osalevad igal aastal juhtimisalastel koolitustel, viimastel aastatel on toimunud näiteks arenguvestluste läbiviimise koolitus, muudatuste juhtimise koolitus, coach´iva juhtimise koolitus, ja hajusmeeskondade juhtimise koolitus.

Meie põhiväärtused

USALDUSVÄÄRSUS
Teeme, mida lubame!

 • Tegutseme läbipaistvalt.
 • Oleme ausad – meie sõnad ja teod on kooskõlas.
 • Tagame korrektse infovahetuse.
 • Julgeme võtta vastutuse.

  KOMPETENTSUS
  Oleme oma valdkonna parimad asjatundjad!

  • Oleme tulemustele orienteeritud.
  • Pakume huvigruppide vajadustele vastavaid lahendusi.
  • Oleme oma töös põhjalikud ja pühendunud.
  • Täiendame end pidevalt. 

  KOOSTÖÖ
  Koos saavutame parima tulemuse!

  • Parimad lahendused sünnivad koostöös.
  • Väärtustame häid suhteid kolleegidega ja toetame üksteist igapäevatöös.
  • Hoolime tagasisidest.
  • Jagame teadmisi ja mõtleme aktiivselt kaasa.

  Kaugtöö Tegija

  Alates 2017. aastast kuulub RTK asutuste sekka, keda on tunnustatud Kaugtöö Tegija märgisega. Kaugtöö Tegija märgise eesmärk on tunnustada ja kaasata organisatsioone, kes rakendavad kaugtöötamise erinevaid võimalusi.

  Peresõbralik ettevõte

  Suurima osa oma ajast veedame tööl ning töö- ja pereelu ühitamine puudutab meid igas eluetapis - olgu selleks uue pereliikme lisandumine, laste kasvatamine, lähedaste toetamine või töö kõrvalt oskuste täiendamine. Tahame oma töötajaid selles toetada ja pakkuda neile parimat töökeskkonda. Just seetõttu otsustasime liituda Sotsiaalministeeriumi peresõbraliku tööandja programmiga.

  Tervist edendev töökoht (TET)

  Oleme ühinenud Tervist edendavate töökohtade võrgustikuga. Hoolime oma töötajatest ja panustame tervise hoidmisesse ja edandamisse.  


  RTK pere numbrites

  Võime vast öelda, et paljudele meist RTKs meeldib töötada numbritega ning see kajastub ka iga valdkonna tegevuses. Me kõik tegeleme suuremal või vähemal määral numbritega. Selleks, et veidi paremini numbrite keeles RTKst aimu saada, proovisime RTK-d kirjeldada numbrite kaudu. Andmed seisuga 02.01.2023.a.

  461 inimest

  Alustame kõige suuremast - RTKs töötab kokku 461 inimest. Koroona järgsel ajal on meist paljud püsivalt jäänud tööle kodukontoritesse, aga meil oli 25 töötajat (2019. a), kes tegid püsivalt kodust tööd juba enne haiguse leviku algust. Nüüdseks on siis kodukontoris püsivalt töötajate arv kuuekordistunud.

  56% töötajatest Harjumaal

  Kaks kõige suuremat piirkonda, kus RTK töötajaid leiab, on Tartu ja Harjumaa - Harju maakonnas asub kontor umbes 56%-l töötajatest ja Tartu maakonnas on meie kaastöötajaid ligikaudu 31%. Ülejäänud 13% on teistes Eestimaa piirkondades. Kodukontoris püsivalt töötavatest inimestest 60% on oma koduse kontori sisse seadnud Tartu või Tallinna linnapiiridest väljapool. 

  140 raamatupidajat

  32%-l töötajatest on ametinimetuse osana kirjas raamatupidaja. Võttes arvesse ka palgaarvestajad, kes on hariduselt samuti raamatupidajad, on meil tööl 168 raamatupidajat, mis on kõige arvukamalt esindatud elukutse RTKs. Teisena on meie koosseisus kõige enam projektikoordinaatoreid – 49.

  93% töötajatest naised

  Nimedest on esikohal Tiina, suisa üheksal töökaaslasel. Järgnevad Katrin ja Merike kaheksal töökaaslasel ja seitsmel Anu ning Pille. Mehi on meie hulgas 30, kellest kolmel on antud nimeks Marek ja kahel Kristjan. 

   Heal lapsel mitu nime

  Järeltulevale põlvkonnale on nimesid antud väga erinevaid. 20%-le lastele on antud kaks eesnime. Populaarseimad nimed poistele on Kaspar ja Karl. Tüdrukutele on antud enim nimeks Liisa, Saskia ja Mia. Nende kannul on võrdselt pandud nimeks Emma, Annabel, Marie, Robin, Hanna, Liis ja Marii. 
   

  Populaarsemad sünniaastad

  Kõige populaarsemad sünniaastad on meil 1977. ja 1982. Kõige rohkem sünnipäevalapsi on meil juulis 57 ja märtsis 53. 1977. aastal sündinute seas on meil kõige rohkem novembris sündinuid ja 1982. aastal on populaarseim RTK töötajate sünnikuu veebruar.

  Vanusevahe on 53 aastat

  Kõige noorema ja vanema töötaja vanusevahe on 53 aastat. Meeste keskmine vanus on 45 ja naiste 48 eluaastat. 

  RTK töötajatel on 372 last

  RTK töötajatel on kokku 372 last (18 aastaseid ja nooremaid). Kui Eesti jagada põhjaks ja lõunaks, siis põhjas on 60% lapse kodu ja lõunas 40%. Ligikaudu 16% lastest on 3 aastased või nooremad ja ümmarguselt 52% on 10 aastased ja vanemad. Kõige rohkem on meie peredes lapsi, kes on sündinud aastatel 2006, 2010 ja 2016.

  Viimati uuendatud 04.12.2023