Tutvustus ja struktuur

RTK on Rahandusministeeriumi haldusalasse kuuluv valitsusasutus. Meie enam kui 400 töötajat panustavad igapäevaselt selle nimel, et pakkuda avaliku sektori asutustele erinevaid tugiteenuseid ning korraldada Euroopa Liidu ja mitmete Eesti riigieelarveliste toetuste jagamist, järelevalvet ja makseid.

RTK pakutavate teenuste hulka kuulub:

 • personali- ja palgaarvestus;
 • personaliarendus;
 • finantsarvestus;
 • riigi raamatupidamise koondaruandluse koostamine;
 • riigihangete korraldamine;
 • dokumendihaldus- ja arhiiviteenus;
 • toetuste kasutamise korraldamine.

RTK on ka mitmete riigi kesksete IT-platvormide haldajaks ja arendajaks: 

 • riigi ühtne majandustarkvara SAP;
 • e-arvete menetluskeskkond Fitek;
 • struktuuritoetuste infosüsteem SFOS;
 • riigitöötaja iseteenindusportaal RTIP.

Struktuur

RTKs on kaheksa põhitegevuse osakonda ning kolm tugiteenuseid pakkuvat osakonda. 

Missioon

Võimaldame kliendil keskenduda oma põhitegevusele pakkudes efektiivseid lahendusi tugiteenuste ning toetuste valdkonna korraldamisel.

Visioon 

Oleme eelistatuim tugiteenuste pakkuja ja toetuste rakendaja oma valdkonna parimate töötajate ning nutikate IT-lahendustega. 

Strateegilised eesmärgid

E1 E2 E3 E4 E5
Meie teenused aitavad kaasa klientide eesmärkide saavutamisele ja arengule. Meie poolt pakutavad teenused on efektiivsed. Meie poolt pakutavaid teenuseid kasutab enamik keskvalitsuse üksustest. RTK on avalikkuses tuntud kui uuendusmeelne ja usaldusväärne organisatsioon. Meil töötavad kompetentsed ja pühendunud inimesed.

RTK Nõukoda

Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) tegevusvaldkonda kuuluvate teenuste osutamist koordineerib nõuandva õigusega alaline nõukoda.

Loe lähemalt

Personaliinfo

Riigi Tugiteenuste Keskus on kompetentsikeskuseks mitmete tugiteenuste osutamisel ja toetuste administreerimisel avalikus sektoris, meil töötavad oma valdkonna parimad spetsialistid, kes on oma teadmiste poolest kõrgelt hinnatud.

Loe lähemalt

Tule meile tööle

Riigi Tugiteenuste Keskus koondab riigiasutuste olulised tugitegevused ühte struktuuri kokku. Riigi roll on olla kodanikule võimalikult säästlik, efektiivne ja kasulik ning seetõttu otsime parimaid lahendusi nende eesmärkide ellu viimiseks.

Loe lähemalt

RTK Ajalugu

RTK ajalugu on küll lühike, aga väga mitmekülgne ning väikese perioodi sisse mahub mitmeid sündmuseid.

Loe lähemalt

Teabenõude esitamine

Teabenõuet saab meile esitada, kui soovite saada dokumenti või infot, mis on Riigi Tugiteenuste Keskusel juba olemas. Päringu ja/või selgitustaotluse puhul peame info aga andmete alusel kokku panema ning see võib võtta kauem aega.

Loe lähemalt

Kõik kontaktid

Riigi Tugiteenuste Keskuse töötajate kõik kontaktid leiad siit lehelt.

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 24.07.2023