Personaliarendus

Personaliarenduse teenuse eesmärk on parandada avaliku sektori teenistujate riigivalitsemise kompetentust ning personalijuhtimise, tugitegevuste ja üldise juhtimise kvaliteeti. Teenuse laiem eesmärk on avalikus teenistuses töötamiseks vajalike teadmiste ja oskuste parandamine, koostöövõimekuse, sealhulgas asutusteülese koostöövõimekuse suurendamine ja ühtse väärtusruumi kujunemise toetamine.

Personaliarenduse teenuse raames pakub RTK avaliku sektori asutustele keskset tuge arendus- ja koolitusvaldkonnas, koostades muu hulgas vajalikke õppe- ja juhendmaterjale, ning korraldab keskseid koolitusi.


Kesksete koolituste korraldamisel on peamiseks töövahendiks riigitöötaja iseteenindusportaali koolituste moodul. 2018. aastal valmis portaali koolitusmooduli avalik vaade, kust leiab keskse koolitustegevuse kaudu korraldatavad koolitused ja mille kaudu saavad end koolitustele registreerida avaliku sektori teenistujad nendest asutustest, kes ei ole veel riigitöötaja iseteenindusportaaliga liitunud.

Koolitus- ja arendustegevused

Keskse koolitus- ja arendustegevuse kaudu arendame avaliku sektori teenistujate kompetentse, et meie töötajaskond oleks varustatud vajalike teadmiste ja oskustega, mis võimaldaks luua parimat väärtust Eesti elanikele. RTK koolituste portfellist leiab keskmiselt 3000 koolituskohta aasta ja laia valiku teemasid.

Loe lähemalt

Sessioon coachiga

2020. aastal alustas professionaalseks coachiks õppimist 30 ning 2021. aastal 28 avaliku sektori kesk- ja tippjuhti, keda paelub inimestega töötamine ning inspireerib väärtus, mida nad saavad sessioonide käigus klientidele luua.

Loe lähemalt

Koolitusmaterjalid

Siit leiad kasulikke lugemismaterjale

Loe lähemalt

Ratsionaalse suhtlemise tööriistakast

Argumenteeritud suhtluse tööriistakastist leiab abimehi igaüks

Loe lähemalt

Koolituste kataloog

Riigi keskse personaliarenduse talituse kaudu on võimalik tellida tasulisi koolitus- ning arendustegevuste programme. Meie tooteportfellist leiab laia valiku teemasid (riigivalitsemise baaspädevustest juhtimiskvaliteedi edendamiseni) ning usaldusväärsete koostööpartnerite poolt pakutud kogemustega koolitajaid.

Loe lähemalt

Viimati uuendatud 16.12.2020