Teabenõude esitamine

Teabenõuet saab meile esitada, kui soovite saada dokumenti või infot, mis on Riigi Tugiteenuste Keskusel juba olemas. Päringu ja/või selgitustaotluse puhul peame info aga andmete alusel kokku panema ning see võib võtta kauem aega.

Teabenõude saate vastavalt avaliku teabe seadusele meile esitada, kui soovite saada dokumenti või infot, mis on Riigi Tugiteenuste Keskusel juba olemas. Vastame 5 tööpäeva jooksul alates teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast. Vajadusel võib seda pikendada 15 tööpäevani.

Teabenõudega võite küsida välja näiteks varasema kirja või tehtud otsuse. Kui aga küsite meie selgitusi või seisukohti, siis tuleb kirja alles koostama hakata ning sellisel juhul on tegemist selgitustaotlusega. Kui juhite meie tähelepanu mingitele probleemidele, siis olete esitanud märgukirja. Selgitustaotlusele ja märgukirjale vastamise tähtaeg on kuni 30 kalendripäeva vastavalt seda reguleerivale seadusele.

 

Esita teabenõue või päring


Kui Teie kirjale vastamine on teise asutuse pädevuses, edastatakse see vastavale asutusele ning teavitatakse sellest ka Teid.

Teabenõudele vastamiseks peab kiri või nõue võimaldama tuvastada selle edastanud isiku ning sisaldama tema kontaktandmeid.

Teabenõuete esitamise, eri päringuliikide ning teabenõuete täitmise nõude järgimise kohta leiab täpsemat infot Andmekaitse Inspektsiooni kodulehelt.

Lisainfo küsimiseks või teabenõude, selgitustaotluse ja märgukirja esitamiseks  saade täita ülaloleva vormi või kirjutada aadressil info@rtk.ee. Soovi korral saate kirjutada aadressil Riigi Tugiteenuste Keskus, Lõkke 4, 10142 Tallinn, helistada telefonil +372 663 8200.

Viimati uuendatud 14.10.2020