Avaliku arvamuse uuringud 2005-2022

Eesti elanikkonna teadlikkust Euroopa Liidu struktuuritoetustest ning Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustest mõõdetakse iga-aastasel avaliku arvamuse küsitlusel.

Elanikkonna teadlikkuse kaardistamiseks Euroopa Liidu struktuuritoetustest ning Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetustes viib Riigi Tugiteenuste Keskus alates 2005. aastast läbi küsitlusuuringuid. Enne 2014. aastat viidi uuringud läbi teise metoodika alusel, mistõttu tulemused järgmiste perioodidega ei ole üheselt võrreldavad. Värskeimate uuringute puhul on ajaliste võrdluste tegemisel enamasti kasutatud viimase nelja aasta, kesksete indikaatorite puhul ka viimase viie aasta küsitluste tulemusi. 

Varasemad Euroopa Liidu struktuuritoetuste ja -fondide avaliku arvamuse uuringud

1 | 1

Viimati uuendatud 08.01.2023