Välistoetuste plakatigeneraator

Logoga tähistatakse toetust saanud projekti objekte ja tegevusi vastavalt teavitusmäärusega seatud nõuetele. Ühtekuuluvuspoliitika fondidest toetust saanud projektide tähistamiseks on kasutusel Euroopa Liidu embleemi ja Eesti lipu kujutistest koosnev kaksiklogo. Siseturvalisuspoliitika fondide logo koosneb Euroopa Liidu embleemist ning Siseministeeriumi logost. Taaste- ja vastupidavusrahastu logol täiendab Euroopa Liidu embleemi tekst „Rahastanud Euroopa Liit – NextGenerationEU“.

Plakatigeneraatorid

Plakatigeneraator

Euroopa Liidu struktuurivahenditest toetuse saamisel tuleb lähtuda teavitamise kohustusest. Toetust saanud projektide tähistamiseks on kasutusel Euroopa Liidu embleemi ja Eesti lipu kujutistest koosnev kaksiklogo. Logoga tähistatakse toetust saanud projekti objekte ja tegevusi vastavalt teavitusmäärusega seatud nõuetele.

"Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord ".

Plakatigeneraator

Euroopa Liidu 2021-2027 ühtekuuluvuspoliitika fondidest toetuse saamisel tuleb lähtuda teavitamise kohustusest. Ühtekuuluvuspoliitika fondidest toetust saanud projektide tähistamiseks on kasutusel Euroopa Liidu embleemi ja Eesti lipu kujutistest koosnev kaksiklogo. Logoga tähistatakse toetust saanud projekti objekte ja tegevusi vastavalt teavitusmäärusega seatud nõuetele.

Perioodi 2021-2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide toetustest teavitamise määrus on avaldatud Riigi Teatajas, täpsema nimetusega "Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide vahendite andmisest avalikkuse teavitamine".

Plakatigeneraator

Euroopa Liidu 2021-2027 siseturvalisuspoliitika fondidest toetuse saamisel tuleb lähtuda teavitamise kohustusest. Siseturvalisuspoliitika fondide logo koosneb Euroopa Liidu embleemist ning Siseministeeriumi logost. Logoga tähistatakse toetust saanud projekti objekte ja tegevusi vastavalt teavitusmäärusega seatud nõuetele.

Perioodi 2021-2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide toetustest teavitamise määrus on avaldatud Riigi Teatajas, täpsema nimetusega "Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide vahendite andmisest avalikkuse teavitamine".

Plakatigeneraator

Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastust toetuse saamisel tuleb lähtuda teavitamise kohustusest. Toetuse saaja teavitab avalikkust toetuse saamisest, kasutades objektide ja avalikkusele suunatud esemete ja dokumentide märgistamisel logo Euroopa Liidu embleemi koos tekstiga „Rahastanud Euroopa Liit – NextGenerationEU“. Logoga tähistatakse toetust saanud projekti objekte ja tegevusi vastavalt määruses seatud nõuetele.

Teavitusreeglid sätestab Vabariigi Valitsuse määruse 04.12.2021 “Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused avaneb uues vahekaardis” § 12. Teavitamine. 

Viimati uuendatud 13.01.2023