Nõukoda

Riigi Tugiteenuste Keskuse tegevusvaldkonda kuuluvate teenuste osutamist koordineerib nõuandva õigusega alaline nõukoda.

Nõukoda koosneb esimehest ja liikmetest. Nõukoja esimees on Rahandusministeeriumi kantsler. Ülejäänud teenindatavate ministeeriumide kantslerid ja riigisekretär nimetavad nõukotta igaüks ühe liikme. Nõukoja koosseisu kinnitab rahandusminister. Nõukoda koguneb reeglina neli korda aastas: märtsis, juunis, septembris ja detsembris.

Nõukoja koosseis 

 • Rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks (nõukoja esimees)

 • Justiitsministeeriumi kantsler Tõnis Saar

 • Siseministeeriumi varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsler Piret Lilleväli

 • Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi halduse asekantsler Alo Aasma

 • Kultuuriministeeriumi kantsler Kristiina Alliksaar

 • Riigikantselei tugitegevuste juht Krista Zibo

 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Ahti Kuningas 

 • Sotsiaalministeeriumi innovatsiooni asekantsler Nele Labi

 • Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Henry Kattago

 • Välisministeeriumi haldusküsimuste asekantsler Olavi Seisonen

 • Kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets

 • Kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler Tiina Uuderberg

Nõukoja ülesanded

Nõukoja ülesanne on teha ettepanekuid valdkonna eest vastutavale ministrile:

 • RTK põhimääruse;
 • struktuuri ja töökorralduse kinnitamiseks või muutmiseks.

Nõukoja ülesanne on teha ettepanekuid Keskuse peadirektorile:

 • asutuse tegevusaruande ja arengukava kinnitamiseks;
 • asutustele osutatavate teenuste kvaliteedi ja efektiivsuse parandamiseks;
 • spetsiifiliste arvestusvaldkondade erilahenduste väljatöötamiseks;
 • teenindamiseks kasutatava tarkvaraga seotud küsimuste lahendamiseks;
 • standardaruannete ja spetsiifiliste aruannete väljatöötamiseks;
 • RTK ja teenindatavate asutuste vahelise tööjaotuse parandamiseks.

Nõukoja ülesanded on kehtestatud põhimäärusega.

Viimati uuendatud 21.11.2023