Toetatud projektid

Siit leiab infot Euroopa Liidu struktuurifondide, taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF), React-EU ning Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra programmi vahenditest rahastatud projektide kohta. Kasuta interaktiivset kaardirakendust või laadi andmed alla exceli tabelitena.

Interaktiivne kaardirakendus

Kaardirakenduse algvaade kuvab infot kõikide Euroopa Liidu struktuurifondide, taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF), React-EU ning Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra programmi vahenditest rahastatud projektide kohta (infot uuendatakse iga kalendrikuu 1. kuupäeval struktuurivahendite infosüsteemi andmetega). Kaardirakenduse all kuvatakse projektide andmeid detailsemalt (projekti nimi, toetuse saaja, toetuse summa, fond, periood, jne). 

Klikates kaardirakendusel saad ise valida ja täpsustada, millist infot toetatud projektide kohta soovid näha. 
Filtreeri projekte perioodide, fondide kaupa või valdkondade kaupa. Soovi korral otsi toetuse saaja või rakendusasutuse/-üksuse järgi. 

Filtri rakendamiseks vajuta hiirega näiteks fondi lühendil või perioodil. Filtri vabastamiseks vajuta sama valikut uuesti. 


Toetatud projektide tabelid RTK pilvekataloogis

Toetuste kasutamise ülevaade 

Kaardirakenduse legend

  • CF (Cohesion Fund) - Euroopa Ühtekuuluvusfond (ÜF)
  • ERDF (European Regional Development Fund) - Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF)
  • ESF (European Social Fund) - Euroopa Sotsiaalfond (ES)
  • JTF (Just Transition Fund) - Õiglase Ülemineku Fond
  • Norra/EMP (The European Economic Area and Norway Grants) - Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra programm
  • React-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) - COVID-kriisist väljumise ja Euroopa Liidu majanduse roheliseks, digitaalseks ja vastupidavaks ümberkujundamiseks loodud fond
  • RRF (Recovery and Resilience Facility) - Taaste- ja vastupidavusrahastu
  • Rakendusasutus - konkreetse prioriteedi või meetme rakendamiseks määratud asutus ehk rakendusasutus, mis vastutab Vabariigi Valitsuse seatud eesmärkide saavutamise eest. Eestis on nendeks ministeeriumid ja Riigikantselei.
  • Rakendusüksus - rakendusüksuste ülesanded on toetuse taotluste menetlemine, toetuse väljamaksmine, aruandlus ning projektidele eraldatud toetuse kontroll ja seire. 72% Euroopa Liidu struktuuritoetustest rakendab RTK, teised kaks rakendusüksust on EIS (EAS ja Kredex ühendasutus) ning KIK. 

Viimati uuendatud 24.10.2023