Personali- ja palgaarvestuse teenus

RTK osutab rohkem kui 200 keskvalitsuse asutusele personali- ja palgaarvestuse teenust nn jagatud teenuse põhimõttel, kus toimemudeliga kehtestatakse tegevuste jaotus kliendi ja RTK vahel.

Personali- ja palgaarvestuse teenus hõlmab RTK poolt järgmisi tegevusi: 

 • kliendi organisatsiooni struktuuri ja ametikohtade haldamine
 • kliendi töötajate ja muude tasu saavate füüsiliste isikute personaliandmete haldamine
 • palgaarvestus koos maksude arvestusega
 • nõustamine personali- ja palgaarvestuse ning selle valdkonna aruandluse alal

Personali- ja palgaarvestuse teenust osutatakse standardiseeritud toimemudeli alusel. Standardtoimemudelid kiidab heaks klientide esindajatest (ministeeriumite tippjuhtkond) koosnev nõukoda ja kinnitab RTK peadirektor. 

Teenuse osutamiseks kasutatakse riigi ühtset majandusarvestustarkvara SAP ning sellega seotud toetavaid infosüsteeme (aruandluse infosüsteem SAP Business Object ja riigitöötaja iseteenindusportaal). Vajadusel on majandustarkvaraga liidestatud ka klientide põhitegevuse infosüsteeme. Kvaliteedi tagamiseks teeme koostööd Riigikontrolli ning teiste sise- ja välisaudiitoritega. 

Personaliteenuste osakond pakub personali- ja palgaarvestuse teenust üle 200 keskvalitsuse asutusele. Klientide seas on ministeeriumid ja nende valitsemisalade asutused, riigi sihtasutused, Riigikantselei, põhiseaduslikud institutsioonid (Riigikontroll, Vabariigi Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikohus) ja Eesti Rahvusraamatukogu seni ainsa avalik-õigusliku juriidilise isikuna peale riigi. Nimetatud asutuste teenindamine on jagatud viie allüksuse (talituse) vahel.  

Juhul kui Te ei tea, kes on Teie asutuse kontaktisik, siis palun pöörduge vastava talituse juhi poole. 

Kontaktisik Teenindatavad asutused
Irja Ollino 
I talituse juhataja 
663 8284 
irja.ollino@rtk.ee 
 • Kaitseministeeriumi ja valitsemisala asutused 
 • Rahandusministeerium ja valitsemisala asutused 
 • Välisministeerium 
 • SA Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus 

Angeelika Kasemaa  
II talituse juhataja 
663 8240 
angeelika.kasemaa@rtk.ee 

 • Justiitsministeerium ja valitsemisala asutused 
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning valitsemisala asutused 
 • Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning valitsemisala asutused 
 • Õiguskantsleri Kantselei 
 • Riigikohus 
Terje Lehes 
III talituse juhataja 
663 8243 
terje.lehes@rtk.ee 
 • Kliimaministeerium ja valitsemisala asutused 
 • Kultuuriministeerium ja valitsemisala asutused 
 • Sotsiaalministeerium ja valitsemisala asutused 
Virge Tumm 
IV talituse juhataja 
663 1433 
virge.tumm@rtk.ee 
 • Siseministeerium ja valitsemisala asutused 
 • Riigikantselei 
 • Vabariigi Presidendi Kantselei 
Anneli Mihkelson 
V talituse juhataja 
663 1445 
anneli. mihkelson@rtk.ee 
 • Haridus- ja Teadusministeerium ning valitsemisala asutused 
 • Riigikontroll 

Viimati uuendatud 09.10.2023