E-arvete esitamine

Vastavalt Riigikogus vastu võetud raamatupidamise seaduse muudatustele saab alates 2019. aasta 1. juulist avaliku sektori üksustele saata üksnes e-arveid.

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub 155 riigiasutustele, samuti mõnele riigi poolt asutatud sihtasutusele ja ühele avalik-õiguslikule juriidilisele isikule teenuseid, mis hõlmavad arvete saatmist ja vastuvõtmist. Riigi Tugiteenuste Keskuses teenindatavate asutuste nimekiri asub SIIN avaneb uues vahekaardis.

Kõik viidatud nimekirjas olevad asutused võtavad alates 2019. a 1. juulist residentidest juriidilistelt isikutelt vastu ainult e-arveid. Märge, et nad võtavad vastu e-arveid, on lisatud äriregistrisse.

Anname teada, et alates 1. juulist ei võta Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt teenindatavad asutused vastu PDF- kujul arveid. PDF arve saatmisel teavitatakse saatjat e-arve saatmise kohustusest ning palutakse pikendada maksetähtpäeva, kuna e-arve saabub tagasisaatmise tõttu asutusele hilinemisega.

Selleks, et toetada e-arvetele üleminekut, võimaldab riik tasuta e-arvete edastamiseks ja vastuvõtmiseks kasutada raamatupidamistarkvara E-arveldaja. Avaliku sektori üksustele saab e-arveid E-arveldaja kaudu tasuta saata piiramatus koguses ja tähtajatult. E-arveldaja asub ettevõtjaportaalis https://www.rik.ee/et/e-ariregister/et/e-arveldaja. Süsteemi tutvustav video https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigihaldus/e-arved

E-arveldajat puudutavate küsimuste korral abistab teid Registrite ja Infosüsteemide Keskus. E-arvetele ülemineku kohta annab selgitusi Rahandusministeerium, samuti Riigi Tugiteenuste Keskus.

E-arve saatmise võimalused:

  1. kui müüja on e-arvete operaatori klient, tuleb e-arve edastada oma e-arvete operaatorile, kelle kaudu see jõuab ostjani;
  2. e-arvet on võimalik saata tasuta ostjale, kasutades riigi poolt loodud e-arveldaja infosüsteemi (https://www.rik.ee/et/e-arveldaja). Selleks on vaja avada e-arveldaja infosüsteemis kasutaja konto ja sisestada konkreetne ostjale suunatud müügiarve sellesse infosüsteemi ostja e-arvete operaatorile edastamiseks;
  3. riigiasutustele võib saata tasuta ka Fitek AS infosüsteemi kaudu (https://www.arved.ee). Selleks on vaja avada sellel aadressil kasutaja konto ja sisestada konkreetne ostjale suunatud müügiarve sellesse infosüsteemi ostja e-arvete operaatorile edastamiseks.

Avaliku sektori üksuseks, kellele alates 1. juulist tuleb saata e-arveid, loetakse riiki ja riigiasutust, kohaliku omavalitsuse üksust ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutust, muud avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning kõigi eelpool nimetatute otsese või kaudse valitseva mõju all olevat sihtasutust, mittetulundusühingut ja äriühingut.
Avaliku sektori üksuste nimekirja peetakse 11.12.2003 rahandusministri määruse nr 105 „Avaliku sektori finantsarvestuse ja –aruandluse juhend“ kohaselt ning see on avaldatud selle juhendi lisas 2 „Tehingupartnerite nimekiri“. Nimekiri on leitav Riigi Teatajast, kuid see on kättesaadav ka Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt: https://www.rtk.ee/saldoandmike-kasutajad/avaliku-sektori-raamatupidamine/avaliku-sektori-finantsarvestuse-ja.

Sellelt aadressilt leiate Exceli faili „Kontoplaan“ (avaliku sektori üksuste ühtne kontplaan), mille üheks osaks on tehingupartnerite nimekiri. Tehingupartnerite nimekirjas on eraldi registrikoodide ja nimetustega toodud välja kõik avaliku sektori üksused. Nende allüksusi, kes üldjuhul iseseivalt ei arvelda, on võimalik leida ka sama faili lehelt „RKOARR“. Nimekirja uuendatakse kord kuus, kuna avaliku sektori üksusi luuakse aeg-ajalt juurde, likvideeritakse, ühendatakse jne. Avaliku sektori üksusi on omakorda teavitatud, et nad lepingute sõlmimisel e-arvete saatmise kohustusest ja võimalustest oma tarnijaid teavitaksid.

E-arvete kohta vene keeles.

Viimati uuendatud 24.10.2023