Meetmedisain

Meetmedisain on mitmetest etappidest koosnev protsess, mida ühtekuuluvuspoliitika jt fondidest uue või juba rakendatava meetme algatamise või ümberkujundamise ehk meetmedisaini käigus läbitakse, protsessi lõpus valmib toetuse andmise tingimuste õigusakt. Meetmete disainimisel on soovitus kasutada disainmõtlemise põhimõtteid, mis aitavad tõhusalt kaardistada sihtrühmade vajadusi ja leida neile uusi lahendusi.

Disainmõtlemise põhimõtteid ja meetodeid soovitatakse meetmete väljatöötamisel kasutada peamiselt järgmistel eesmärkidel:

 • mõista kiiremini, kas ja millistel tingimustel aitaks meede saavutada ühiskondlikke eesmärke ja rahuldada sihtrühma vajadusi, arvestades ühtlasi meetmega seotud osapoolte võimalusi ja eelistusi seoses meetme elluviimises osalemisega;
 • kujundada olukorda, kus olulised osapooled on meetme arendusplaanidega kursis ja annavad sellesse protsessi asjakohasel määral algusest peale oma panuse;
 • üksteiselt õppimiseks õhkkonnas, mis toetab info, kogemuste ja vaatenurkade sujuvat vahetamist;
 • vältida hilisemaid võimalikke konflikte meetme elluviimises osalevate partnerite ning arusaamatusi meetme taotlejate ja lõppkasusaajatega;
 • kokkuvõttes oluliselt suurendada tõenäosust meetme edukaks rakendamiseks.

Meetmedisaini väärtuspakkumine

Täisversiooni vaatamiseks klõpsa pildile:

Tööriistakast

Meetmedisaini protsessi läbimiseks on Riigi Tugiteenuste Keskuse tellimusel koostanud MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labor Riigikantselei Innovatsioonitiimi kaaspanusel meetmedisaini tööriistakasti, mis koosneb disainiprotsessis kasutatavatest töölehtedest koos nende kasutamisõpetusega ja näidetega meetmedisaini kontekstis.

Meetmedisaini tööriistakast koondab endasse nõuandeid ja töövahendeid meetmete eesmärkide ja sisu kujundamiseks ehk disainiks. Materjal on mõeldud meetmete toetuse andmise tingimuste õigusaktide koostajatele ja nende tiimidele.

Meetmedisaini tööriistakast sündis ülevaatliku kokkuvõttena aastatel 2021-2022 toimunud koolitusprogrammi "Ühtekuuluvuspoliitika fondidest rahastatud meetme disain" tulemusel ning sellesse on koondatud praktilised näited meetme disainimise võimalustest

Meetmedisaini koolitusprogrammi "Ühtekuuluvuspoliitika fondidest rahastatud meetme disain" tulemused:

 • disainiti EL ühtekuuluvuspoliitika 2021-2027 perioodi meetmete toetuse eelarvest 21,7% ehk 730 miljoni euro ulatuses meetmeid;
 • valmis mahukas praktilistel näidetel ja tööriistadel põhinev meetmedisaini tööriistakast;
 • meetmedisaini alaseid teadmisi omandas 122 ametnikku kuue ministeeriumi haldusalas;
 • programmi tulemuste levitamiseks moodustati meetmedisaini võrgustik.

Meetmedisaini võrgustik

Meetmedisaini võrgustik koondab disainmõtlemise juurutamise ja praktikate arendamise eesmärgil meetmete omanikke ehk toetuse andmise tingimuste õigusaktide koostajaid, aga ka disainmõtlemise kõneisikuid toetuste valdkonnas.

Toimunud võrgustiku kohtumised ja teemad:

 • 24.05.2022 – meetmedisaini tööriistakasti tutvustamine
 • 29.09.2022 – toetuse andmise tingimuste õigusakti baasil klienditeekonna visualiseerimise töötuba
   
 • 10.01.2023 – taotleja unistuste klienditeekonna visualiseerimise töötuba
 • 15.02.2023 – kasutajakeskse toetuse põhimõtete kaardistamise töötuba
 • 25.05.2023 – õigusdisaini päev

Meetmedisaini tugi

Kaja Karlson
kaja.karlson@rtk.ee
663 2036

Liis Remmelg
liis.remmelg@rtk.ee
663 1930

Peegi Kaibald
peegi.kaibald@rtk.ee 
663 1996

Viimati uuendatud 07.09.2023