Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) on Rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus. RTK osutab tugiteenuste osutamise kokkuleppe sõlminud keskvalitsuse asutustele keskselt teenuseid, muuhulgas täidab Euroopa Liidu struktuurivahendite ja piiriüleste programmide korraldus- ja makseasutuse funktsiooni; Norra ja Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismide kontaktasutuse; ning õigusaktides määratud juhul ka rakendusüksuse ülesandeid. RTK pakutavate teenuste hulka kuulub: personali- ja palgaarvestus; personaliarendus; finantsarvestus; riigi raamatupidamise koondaruandluse koostamine; riigi nõuete haldamine; riigihangete korraldamine ja toetuste kasutamise korraldamine.

Meie missiooniks on võimaldada oma klientidel keskenduda põhitegevusele pakkudes efektiivseid lahendusi tugiteenuste ning toetuste valdkonna korraldamisel. Meie visiooniks on olla eelistatuim tugiteenuste pakkuja ja toetuste rakendaja oma valdkonna parimate töötajate ning nutikate IT-lahendustega. Riigi Tugiteenuste Keskuse põhiväärtused: koostöö, kompetentsus ja usaldusväärsus.

 

Liitu RTK infokirjaga

TTJA toetused liituvad 1. aprillil RTK-ga

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti toetuste valdkond liitub 1. aprillil 2021 Riigi Tugiteenuste Keskusega. Loe rohkem

Eriolukorra ja selle järgsed juhised

Seoses vahepealse eriolukorraga tekkinud uued nõuded ja juhised leiad siit 

Riigi sihtasutuste arvestusteenus konsolideeritakse 2022. aasta lõpuks RTK-sse

Tegemist on riigireformi kavas oleva tegevusega, mis suunatud riigihalduse tõhustamiseks ja parendamiseks. Loe rohkem