E-arvete saajad

Alates 1. juulist 2019 saab avalikule sektorile arveid saata ainult e-arvetena vastavalt riigikogus heaks kiidetud raamatupidamise seaduse muudatusele 20. veebruarist 2019.

 Mis on e-arve, e-arve standardid ning kuidas saata e-arvet on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi E-arvete teabelehel

E-arvete saajad

1 | 1

Viimati uuendatud 12.07.2022