Hindamisaruanded ja -soovitused

Struktuurivahendite hindamiste töökavas planeeritud hindamiste aruanded ja soovitused.

Viimati uuendatud 05.09.2023