Finantsarvestuse ja -aruandluse juhendid

Kinnitatud rahandusministri 11. detsembri 2003. aasta määrusega nr 105 "Riigi raamatupidamise üldeeskiri".

Seisuga 14.12.2022 uuendatud juhendeid üldeeskirja muudatusest tulenevalt.

Finantsarvestuse juhendid

Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendid

1 | 1

.

Andmike tehnilised juhendid

1 | 1

Kohalike omavalitsuste spetsiifiline aruandlus

1 | 1

Riigi raamatupidamiskohuslaste spetsiifiline aruandlus

1 | 1

Viimati uuendatud 14.12.2022