Finantsarvestuse teenus

RTK osutab rohkem kui 200 keskvalitsuse asutusele finantsarvestuse teenust nn jagatud teenuse põhimõttel, kus toimemudelitega kehtestatakse tegevuste jaotus kliendi ja RTK vahel.

Finantsarvestuse teenuse raames teeb RTK üldiselt järgmisi tegevusi:

 • finantsarvestuse tehingute kajastamine raamatupidamisarvestuses asutusest saadud info alusel

 • maksete tegemine, ülekannete ja laekumiste kajastamine

 • maksude arvestus ja deklareerimine

 • toetusprojektide arvestus, maksetaotluste ettevalmistamine koostöös kliendi projektijuhtidega

 • nõuete ja kohustiste saldode kontrollimine ja inventeerimine

 • raamatupidamisaruannete koostamine ja esitamine, sh raamatupidamise aastaaruande, saldoandmike, makseandmike esitamine, audiitorile vastamine raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks

 • raamatupidamise sise-eeskirja muudatuste ettevalmistamine

 • klientide nõustamine finantsarvestuse ja -aruandluse alal

Linn

Teenuse osutamiseks kasutame riigi ühtset majandusarvestustarkvara SAP ja sellega seotud toetavaid infosüsteeme (aruandluse infosüsteem SAP Business Object, riigitöötaja iseteenindusportaal ja e-arvete menetluskeskkond). Vajadusel on majandustarkvaraga liidestatud ka klientide põhitegevuse infosüsteeme. Auditeerimiseks teeme koostööd Riigikontrolli ning teiste sise- ja välisaudiitoritega. 

Infosüsteemide administeerimise tingimused:

Finantsarvestuse teenuse puhul koostatakse igale kliendile eraldi toimemudel (ministeeriumitel ja selle valitsemisala asutustel ühine) , milles võetakse arvesse kliendi eripära. Näiteks on teenuse raames koostöös klientidega välja töötatud ja kasutusel mitmesuguseid automaatlahendusi ja liideseid klientide põhitegevuse infosüsteemidega. Toimemudelid ja raamatupidamise sise-eeskirjad on leitavad SIIT. 

Finantsarvestuse osakond pakub finantsarvestuse teenust üle 200 keskvalitsuse asutusele. Klientide seas on ministeeriumid ja nende valitsemisalade asutused, riigi sihtasutused, Riigikantselei, põhiseaduslikud institutsioonid (Riigikontroll, Vabariigi Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikohus) ja Eesti Rahvusraamatukogu seni ainsa avalik-õigusliku juriidilise isikuna peale riigi. Nimetatud asutuste teenindamine on jagatud 11 allüksuse (talituse) vahel. 

Juhul kui Te ei tea, kes on Teie asutuse kontaktisik, siis palun pöörduge teid teenindava talituse juhi poole.

Kontaktisik  Teenindatavad asutused 

Agnes Jakobsoo 
talituse juhataja-pearaamatupidaja 
663 1455 
agnes.jakobsoo@rtk.ee 

  • Haridus- ja Teadusministeerium ning valitsemisala asutused ja sihtasutused                                          
  Eve Küün 
  talituse juhataja-pearaamatupidaja 
  663 1845 
  eve.kuun@rtk.ee 

  • Justiitsministeerium ja valitsemisala asutused 
  • Riigikohus 
  • SA Pärnu Muuseum 
  • Laulu- ja Tantsupeo SA 
  Elo Karro 
  talituse juhataja-pearaamatupidaja 
  663 1869 
  elo.karro@rtk.ee 
  • Kaitseministeerium ning valitsemisala asutused ja sihtasutused 
  Pille Kaljuste 
  talituse juhataja-pearaamatupidaja 
  663 8228 
  pille.kaljuste@@rtk.ee 
  • Kliimaministeerium ning valitsemisala asutused ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 

  Piret Mägi 
  talituse juhataja-pearaamatupidaja 
  56 944230 
  piret.magi@rtk.ee 

  • Kultuuriministeerium ning valitsemisala asutused ja sihtasutused 
  Krista Sulu 
  talituse juhataja-pearaamatupidaja 
  663 1831 
  krista.sulu@rtk.ee 
  • Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning valitsemisala asutused ja sihtasutused 
  • Sakala Teatrimaja SA 
  • SA Eesti Vabaõhumuuseum 
  • Riigikontroll 
  Sigrit Kivvistik 
  talituse juhataja-pearaamatupidaja 
  663 1849 
  sigrit.kivvistik@rtk.ee 
  • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning valitsemisala asutused ja sihtasutused 
  Jelena Bekker 
  talituse juhataja-pearaamatupidaja 
  663 1829 
  jelena.bekker@rtk.ee 
  • Rahandusministeerium ja valitsemisala asutused 
  • Riigikantselei 
  • SA Endla Teater 
  Pille Puidak 
  talituse juhataja-pearaamatupidaja 
  663 2001 
  pille.puidak@rtk.ee 
  • Siseministeerium ja valitsemisala asutused ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital 
  • Vabariigi Presidendi Kantselei 
  • SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu 
  • SA Eesti Filmi Instituut 
  • SA Vene Teater 
  Lia Hussar 
  talituse juhataja-pearaamatupidaja 
  663 8298 
  lia.hussar@rtk.ee 
  • Sotsiaalministeerium ja valitsemisala asutused 
  • Ugala Teater SA 
  • SA Tartu Jaani Kirik 
  Piret Veeperv 
  talituse juhataja-pearaamatupidaja 
  663 8233 
  Piret.veeperv@rtk.ee 
  • Välisministeerium 
  • SA Eesti Rahvusvahelise Koostöö Keskus 
  • SA Jõulumäe Spordikeskus 
  Erki-Paul Ridal 
  663 1408 
  Erki-paul.ridal@rtk.ee 
  • Õiguskantsleri Kantselei
  Küllike Kossas 
  663 8212 
  Kyllike.kossas@rtk.ee 
  • SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor 

  Viimati uuendatud 07.10.2023