Kasutajaandmete muutmine

Head saldoandmiku kasutajad

Kui Te olete uus saldoandmiku kasutaja või teie üksuses on vahetunud saldoandmiku kasutaja või on muutunud kontaktandmed (telefon või meiliaadress), siis palume teil sellest RTK-le koheselt teada anda täites alltoodud vormi. 

Selgituste lahtrisse palume lisada vabas vormis selgituse (nt eelmise kasutaja nimi+perkonnanimi saldoandmike õiguste sulgemine või lisada juurde uus kasutaja, aga kontaktisik jääb samaks või anda vaatleja õigused jne). Kontaktisiku muudatused (v.a isikukood) kajastuvad käesoleval kodulehel avaldatavas kontoplaanis, mida uuendatakse kord kuus ning saldoandmike infosüsteemis olevas tehingupartnerite nimekirjas. 

Kasutajaandmete muutmine

Viimati uuendatud 11.10.2023