Personaliinfo

Riigi Tugiteenuste Keskus on kompetentsikeskuseks mitmete tugiteenuste osutamisel ja toetuste administreerimisel avalikus sektoris, meil töötavad oma valdkonna parimad spetsialistid, kes on oma teadmiste poolest kõrgelt hinnatud.

Meie töötajad

02.01.2023 seisuga on meil 441 aktiivses töösuhtes töötajat ja 20 pikemaajalisel puhkusel töötajat.

  • 80% meie töötajatest on kõrgharidusega
  • 7% meie töötajatest on mehed ja 93% naised
  • Töötajate keskmine vanus on 48 aastat
  • Personali voolavus oli 2022. aastal 5,7%
  • Oleme esindatud Eesti kõigis 15 maakonnas. Meie suuremad kontorid on Tallinnas (180 töötajat), Tartus (98 töötajat) ja Viljandis (16 töötajat). Kodukontorites töötab 33% töötajatest. 

Palgainfo ja koosseis

Ametnike palgad avalikustatakse avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1 ja 2 alusel. Hiljemalt 1. mail avalikustatakse avaliku teenistuse veebilehel:

  • ametnike põhipalk jooksva kalendriaasta seisuga;
  • ametnike põhipalk ja muutuvpalk ning tema teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu kogusummana eelmise kalendriaasta kohta.

Palgajuhend, kinnitatud riigihalduse ministri 20.04.2018 käskkirjaga nr 90:

RTK koosseis 01.09.2023 

Tule RTKsse tööle

Loe lähemalt, kuidas on korraldatud töö ja praktika RTKs.

Värsked tööpakkumised leiad Rahandusministeeriumi Avalike Konkursside lehelt.

OTSI tööpakkumisi 

Viimati uuendatud 26.01.2023